ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[มือสอง] ดินแดนป่าเขียวท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอนมหัศจรรย์เมืองสามหมอก

382 สัปดาห์ ที่แล้ว - แม่ฮ่องสอน - คนดู 191
รายละเอียด

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่บริเวณสวนสาธารณะหนองจองคำ เป็นวัดเก่าแก่ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2370 โดยช่างฝีมือชาวไทยใหญ่ มีศิลปะแบบต่างๆ ที่แปลกและงดงาม หลังคาวัดเป็นรูปปราสาท เพราะมีคติว่าปราสาทเป็นของสูง ผู้ที่ประทับอยู่ในปราสาทควรจะเป็นพระมหากษัตริย์ หรือตัวแทนพระศาสนา วัดจึงเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโตมีขนาดหน้าตักกว้าง 4.85 ม. สร้างเมื่อ พ.ศ. 2469 โดยช่างฝีมือชาวพม่า และมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ซึ่งจำลองมาจากพระศรีศากยมุนีที่วิหารวัดสุทัศน์ ประดิษฐานไว้เป็นพระประธานของวัด เหตุที่เรียกชื่อวัดจองคำ เนื่องจากเสาวัดประดับด้วยทองคำเปลว
สนใจศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ http://maehongsonfocus.com/