ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[มือสอง] รับสมัครผู้รับเหมา

254 สัปดาห์ ที่แล้ว - ภูเก็ต - คนดู 247

ต้องการผู้รับเหมาจำนวนมาก รายย่อย หรือรูปแบบส่วนบุคคล บริษัท ห้างหุ้นส่วน
ต้องการ ดังต่อไปนี้
โครงสร้าง
ก่อฉาบ
ปูกระเบื้อง
ไฟฟ้า ประปา
กระจกอลูมิเนียม
ฝ้าเพดาน