[ใหม่] ที่สุดของแนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินบัญชี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

536 สัปดาห์ ที่แล้ว - มหาสารคาม - คนดู 624

399 ฿

  • ที่สุดของแนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินบัญชี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รูปที่ 1
รายละเอียด
รวมข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินบัญชี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

  - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี
  - แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้น
  - ความรู้เกี่ยวกับการเงินและการธนาคาร
  - แนวข้อสอบการเงินการธนาคาร
  - ข้อสอบการเงินและบัญชี_เฉลยละเอียด
  - แนวข้อสอบเรื่องการควบคุมภายใน
  - แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ
  - แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการพัสดุ 2535
  - แนวข้อสอบระเบียบการบริหารงประมาณ 2548
  - ระเบียบการเบิกจ่าย           mp3 ติิว
  - ระเบียบการเก็รรักษาเงิน  mp3 ติิว
  - การนำส่งคลัง                      mp3 ติิว
สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบฉบับเต็มครอบคลุมทุกเนื้อหา ราคา 399 บาท

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล 399- ไม่ต้องรอนาน ได้ทันทีในวันที่โอนเงิน

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล ราคา 399- ไม่ต้องรอนาน ได้ทันทีในวันที่โอนเงิน


ขั้นที่ 1  สอบถามการสั่งซื้อ

    ringung_rin@hotmail.com     หรือ     087-8623994

ขั้นที่ 2 โอนเงินชำระค่าเอกสาร
ธนาคารทหารไทย  ประเภอออมทรัพย์ เลขที่ 517-2-19626-2 สาขาย่อยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ชื่อบัญชี นวพรรษ  พิมวิเศษ

ขั้นที่ 3 แจ้งการโอนเงิน / ให้แจ้งเวลาที่โอน เช่น โอนเวลา 10.15 น.
            แจ้งเมล กรณีที่สั่งซื้อเป็นไฟ PDF  
            หรือแจ้งที่อยู่ กรณีที่สั่งซื้อเป็นเล่ม 


ขอให้ท่านประสบแต่ความสำเร็จทุกประการ