[ใหม่] ที่สุดของแนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

536 สัปดาห์ ที่แล้ว - มหาสารคาม - คนดู 639

399 ฿

  • ที่สุดของแนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รูปที่ 1
รายละเอียด

รวมข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

1. พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535  บังคับใช้เมื่อใด

ก. 28   พฤษภาคม  2535                                  ค. 18  พฤษภาคม  2553

ข. 18   พฤษภาคม  2535                                  ง. 28   พฤษภาคม  2553

2. ใครคือผู้ลงนามผู้รับสนองพระบรมราชโองการในพรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 

ก. อานันท์ ปันยารชุน                                      ค. อานันท์ ปันยารชุน

ข. พลเอก สุจินดา คราประยูร                          ง. พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ

3. ข้อใด ที่ พรบ. นี้ได้เปลี่ยนมาเป็น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ก. กระทรวงวิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม

ข. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ค. กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ง. กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมส่งเสริมฯ ล่าสุด

- แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบัญ

- พรบ. ข้าราชการพลเรือน

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล ราคา 399- ไม่ต้องรอนาน ได้ทันทีในวันที่โอนเงิน


ขั้นที่ 1  สอบถามการสั่งซื้อ
    ringung_rin@hotmail.com     หรือ     087-8623994

ขั้นที่ 2 โอนเงินชำระค่าเอกสาร
ธนาคารทหารไทย  ประเภอออมทรัพย์ เลขที่ 517-2-19626-2 สาขาย่อยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ชื่อบัญชี นวพรรษ  พิมวิเศษ

ขั้นที่ 3 แจ้งการโอนเงิน / ให้แจ้งเวลาที่โอน เช่น โอนเวลา 10.15 น.
            แจ้งเมล กรณีที่สั่งซื้อเป็นไฟ PDF  
       

ขอให้ท่านประสบแต่ความสำเร็จทุกประการ