[ใหม่] ที่สุดของแนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

587 สัปดาห์ ที่แล้ว - มหาสารคาม - คนดู 742

399 ฿

  • ที่สุดของแนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รูปที่ 1
รายละเอียด
รวมข้อสอบนักวิชาการพัสดุ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  - ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการพัสดุ 2535
 - ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการพัสดุ และวิธีการทางอิเล็กทรอนิค
 - ระเบียบวิธีการงบประมาณ
 - ระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล ราคา 399- ไม่ต้องรอนาน ได้ทันทีในวันที่โอนเงิน


ขั้นที่ 1  สอบถามการสั่งซื้อ
    ringung_rin@hotmail.com     หรือ     087-8623994

ขั้นที่ 2 โอนเงินชำระค่าเอกสาร
ธนาคารทหารไทย  ประเภอออมทรัพย์ เลขที่ 517-2-19626-2 สาขาย่อยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ชื่อบัญชี นวพรรษ  พิมวิเศษ

ขั้นที่ 3 แจ้งการโอนเงิน / ให้แจ้งเวลาที่โอน เช่น โอนเวลา 10.15 น.
            แจ้งเมล กรณีที่สั่งซื้อเป็นไฟ PDF  


ขอให้ท่านประสบแต่ความสำเร็จทุกประการ