[ใหม่] ที่สุดของแนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข สสจ,กระทรวงสาธารณสุข

536 สัปดาห์ ที่แล้ว - มหาสารคาม - คนดู 739

399 ฿

  • ที่สุดของแนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข สสจ,กระทรวงสาธารณสุข รูปที่ 1
รายละเอียด

1.       ส่วนประกอบของเลือดที่มีอยู่ในปริมาณสูงสุดคืออะไร

ก.       น้ำ

ข.       เกล็ดเลือด

ค.       เม็ดเลือดขาว

ง.       เม็ดเลือดแดง

2.       หลอดเลือดดำมีลิ้นกั้นภายในเพื่ออะไร

ก.       กั้นไม่ให้เลือดไหลปนกัน

ข.       ปรับความดันเลือดให้คงที่

ค.       กันไม่ให้เลือดไหลย้อนทาง

ง.       โบกให้เลือดไหลไปทางเดียวกัน

3.       เลือดแดงกับเลือดดำนั้นแตกต่างกันที่ตรงไหนบ้าง

ก.       ปริมาณยูเรีย

ข.       ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ค.       ปริมาณออกซิเจน  อาหาร ของเสีย

ง.       ถูกทุกข้อ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข

- แนวข้อสอบระบาดวิทยากับการป้องกันควบคุมโรค

เก็งข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข
- สรุปพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสุขภาพ
ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

- สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522

- การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

หลักการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

- นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข 2555

- ความรู้เบื้องต้นทางชีวสถิติ

- ความรู้ทั่วไปทางเภสัชวิทยา

- แนวข้อสอบเฉพาะทาง สาธารณะสุข

- สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน

- อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล ราคา 399- ไม่ต้องรอนาน ได้ทันทีในวันที่โอนเงินขั้นที่ 1  สอบถามการสั่งซื้อ
    ringung_rin@hotmail.com     หรือ     087-8623994


ขั้นที่ 2 โอนเงินชำระค่าเอกสาร
ธนาคารทหารไทย  ประเภอออมทรัพย์ เลขที่ 517-2-19626-2 สาขาย่อยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ชื่อบัญชี นวพรรษ  พิมวิเศษ

ขั้นที่ 3 แจ้งการโอนเงิน / ให้แจ้งเวลาที่โอน เช่น โอนเวลา 10.15 น.
            แจ้งเมล กรณีที่สั่งซื้อเป็นไฟ PDF  


ขอให้ท่านประสบแต่ความสำเร็จทุกประการ