[ใหม่] ที่สุดของแนวข้อสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (สายวิชาการ)

592 สัปดาห์ ที่แล้ว - มหาสารคาม - คนดู 584

399 ฿

  • ที่สุดของแนวข้อสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (สายวิชาการ)    รูปที่ 1
รายละเอียด
รวมข้อสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (สายวิชาการ)

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ) ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบภาษาไทย (ด้านการสื่อสาร)

- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ Conversation

แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

แนวข้อสอบการคิดเชิงวิเคราะห์สถานการณ์และการแก้ไขปัญหา

- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม

แนวข้อสอบความเป็นครู

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547

- แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

- แนวข้อาอบระเบียบบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไข พ.ศ. 2551


ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล ราคา 399- ไม่ต้องรอนาน ได้ทันทีในวันที่โอนเงิน


ขั้นที่ 1  สอบถามการสั่งซื้อ
    ringung_rin@hotmail.com     หรือ     087-8623994

ขั้นที่ 2 โอนเงินชำระค่าเอกสาร
ธนาคารทหารไทย  ประเภอออมทรัพย์ เลขที่ 517-2-19626-2 สาขาย่อยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ชื่อบัญชี นวพรรษ  พิมวิเศษ

ขั้นที่ 3 แจ้งการโอนเงิน / ให้แจ้งเวลาที่โอน เช่น โอนเวลา 10.15 น.
            แจ้งเมล กรณีที่สั่งซื้อเป็นไฟ PDF  


ขอให้ท่านประสบแต่ความสำเร็จทุกประการ