[ใหม่] ที่สุดของแนวข้อสอบ กรมสรรพสามิต สรรพสามิตร ทุกตำแหน่ง ล่าสุด

465 สัปดาห์ ที่แล้ว - มหาสารคาม - คนดู 497

399 ฿

  • ที่สุดของแนวข้อสอบ กรมสรรพสามิต สรรพสามิตร ทุกตำแหน่ง ล่าสุด รูปที่ 1
รายละเอียด
รวมแนวข้อสอบ กรมสรรพสามิต สรรพสามิตร ทุกตำแหน่ง ล่าสุด 
//รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ เลือกตามตำแหน่งที่สอบ// 
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสรรพสามิต 
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับการเมือ เศรษฐกิจ สังคม 
- หน้าที่ความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต 
- สรุปพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 
เลือกตามตำแหน่งที่สอบ 
- นักวิทยาศาสตร์ 
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
- เจ้าพนักงานธุรการ 
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
- นายช่างโยธา 
- นายท้ายเรือกลชายทะเล 
- ช่างเครื่องเรือกลชายทะเล 

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล ราคา 399- ไม่ต้องรอนาน ได้ทันทีในวันที่โอนเงิน 
ส่ง EMS หนังสือ + VCD ติว ราคา 679- รอแค่ 3 วัน เอง 

ขั้นที่ 1 สอบถามการสั่งซื้อ 
ringung_rin@hotmail.com หรือ 087-8623994 

ขั้นที่ 2 โอนเงินชำระค่าเอกสาร 
- ธนาคารทหารไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 517-2-19626-2 
สาขาย่อยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นวพรรษ พิมวิเศษ 


ขั้นที่ 3 แจ้งการโอนเงิน / ให้แจ้งเวลาที่โอน เช่น โอนเวลา 10.15 น. 
แจ้งเมล กรณีที่สั่งซื้อเป็นไฟ PDF 
หรือแจ้งที่อยู่ กรณีที่สั่งซื้อเป็นเล่ม

                                        ขอให้ทุกท่านโชคดี