[ใหม่] ที่สุดของรวมแนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัด

536 สัปดาห์ ที่แล้ว - มหาสารคาม - คนดู 580

399 ฿

  • ที่สุดของรวมแนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัด รูปที่ 1
รายละเอียด
!! รวมข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัด 2555 
ตัวอย่างแนวข้อสอบ สํานักงานประกันสังคม นักวิชาการแรงงาน 2555 แจก!! แนวข้อสอบ สํานักงานประกันสังคม นักวิชาการแรงงาน 2555 แนกงานประกันสังคม 2555 

1. กฎหมายคุ้มครองแรงงานที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ฉบับใด 

ก. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2535 

ข. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2540 

ค. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

ง. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2548 


2. ในการคำนวณค่าจ้างเพื่อการออกเงินสมทบ ใช้เกณฑ์ใดในการคำนวณ 

ก. ค่าจ้างที่คิดเป็นรายวัน ค. ค่าจ้างที่คิดเป็นรายชั่วโมง 

ข. ค่าจ้างที่คิดเป็นรายเดือน ง. ค่าจ้างที่คิดเป็นรายสัปดาห์ 

ตอบ ข. ค่าจ้างที่คิดเป็นรายเดือนอบ สํานักงานประกันสังคม นักวิชาการแรงงาน 2555 แนวข้อสอบ สํานักงานประกันสังคม 2555 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัด 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 
- แนวข้อสอบ + ความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางาน 
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของสำนักงานจัดหางานจังหวัด (เลือกตามจังหวัดที่สอบ) 
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 
- แนวข้อสอบนักวิชาการแรงงาน 
- แนวข้อสอบ พรบ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ 
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ 
- แนวข้อสอบกฎหมายประกันสังคม 
- กฎหมายคุ้มครองแรงงาน 
- กฎหมายแรงงาน 
ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล ราคา 399- ไม่ต้องรอนาน ได้ทันทีในวันที่โอนเงิน 

ขั้นที่ 1 สอบถามการสั่งซื้อ 
ringung_rin@hotmail.com หรือ 087-8623994 

ขั้นที่ 2 โอนเงินชำระค่าเอกสาร 
- ธนาคารทหารไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 517-2-19626-2 ชื่อนวพรรษ พิมวิเศษ 


ขั้นที่ 3 แจ้งการโอนเงิน / ให้แจ้งเวลาที่โอน เช่น โอนเวลา 10.15 น. 
แจ้งเมล กรณีที่สั่งซื้อเป็นไฟ PDF 


ขอใ้ห้ทุกท่านโชคดี