[ใหม่] ที่สุดของรวมแนวข้อสอบพลตำรวจ ตำรวจชั้นประทวน ศชต.ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

536 สัปดาห์ ที่แล้ว - มหาสารคาม - คนดู 723

399 ฿

  • ที่สุดของรวมแนวข้อสอบพลตำรวจ ตำรวจชั้นประทวน ศชต.ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ รูปที่ 1
รายละเอียด
รวมข้อสอบพลตำรวจ ตำรวจชั้นประทวน ศชต.ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
จำหน่ายเอกสารข้อสอบพลตำรวจ ศชต. ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
ประกอบด้วย 
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางคณิตศาสตร์ 
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 
- แนวข้อสอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 
- แนวข้อสอบวิชาวิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 
- แนวข้อสอบจริยธรรมในการดำเนินชีวิต 
- เกี่ยวกับศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
- แนวข้อสอบเก่าตำรวจ 3 สิงหาคม 2555 
1. กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551 มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดกี่วัน 
ก. 30 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ข. 45 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ค. 60 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ง. 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ตอบ ค. 
2. ในการแต่ตั้งข้าราชการตำรวจตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง 
ก. ควรคำนึง พฤติกรรม การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคคล 
ข. พิจารณาจากความรู้ความสามารถ 
ค. ต้องผ่านอบรมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ก. 
ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล ราคา 399- ไม่ต้องรอนาน ได้ทันทีในวันที่โอนเงิน 
ส่ง EMS หนังสือ + VCD ติว ราคา 679- รอแค่ 3 วัน เอง 

ขั้นที่ 1 สอบถามการสั่งซื้อ 
ringung_rin@hotmail.com หรือ 087-8623994 

ขั้นที่ 2 โอนเงินชำระค่าเอกสาร 
- ธนาคารทหารไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 517-2-19626-2 ชื่อ นวพรรษ พิมวิเศษ 

ขั้นที่ 3 แจ้งการโอนเงิน / ให้แจ้งเวลาที่โอน เช่น โอนเวลา 10.15 น. 
แจ้งเมล กรณีที่สั่งซื้อเป็นไฟ PDF 
หรือแจ้งที่อยู่ กรณีที่สั่งซื้อเป็นเล่ม 

ขอให้ทุกท่านโชคดี