ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] หนังสือเรียนมือสอง สภาพเยี่ยม

379 สัปดาห์ ที่แล้ว - อุดรธานี - คนดู 314
รายละเอียด

sell หนังสือเรียนมือสอง
สภาพดีมาก ๆ ราคาเบาๆ 
ชื่อหนังสือ / สภาพ / ราคาปก / ราคาขาย

หนังสือพิชิต Conversation GAT O.NET 7 วิชาสามัญ / 100%/ ราคาปก 205  / ขาย 160
หนังสือ AXIOMS สรุปคณิตโดยละเอียดม.ต้น / สภาพ 100% / ราคาปก 195 / ขาย 130 
หนังสือคัมภีร์ชีววิทยา ม.4-5-6  / สภาพ 80% / ราคาปก 349 / ขาย 80
***** (มีการใช้ปากเน้นข้อความใน 7 บทแรก ข้อสอบในแต่ละบท และท้ายบทยังไม่มีการทำ)
หนังสือเคมีทั่วไป เล่ม 1 / สภาพ 100% / ราคาปก 270 / ขาย 150 
หนังสือข้อสอบเก่าวิชาชีพครู PAT 5 / สภาพ 90% / ราคาปก 155 / ขาย 70 
หนังสือ GAT ความคิดเชื่อมโยง / สภาพ 100 % / ราคาปก 110 / ขาย 60
หนังสือ ABSOLUTE CHEMISTRY TESTS BOOK 2 สรุปและข้อสอบเคมี เล่ม 2 / สภาพ 100% / ราคาปก 150 / ขาย 100 (มีบท ปริมาณสารสัมพันธ์ ของแข็งของเหลวแก๊ส) 
หนังสือ ABSOLUTE CHEMISTRY TESTS BOOK 5 สรุปและข้อสอบเคมี เล่ม 5/สภาพ 100% / ราคาปก 150 / ขาย 100 (มีบทเคมีอินทรีย์ เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ผลิตภัณฑ์ สารชีวโมเลกุล)
แถมการ์ตูนอินทรีย์
หนังสือคู่มือวิทยาศาสตร์ฉบับการ์ตูน อุณหพลศาสตร์เคมี / สภาพ 100% / ราคาปก 225 /ขาย 150
หนังสือข้อสอบเก่าวิชาสังคม ดาวองก์ / สภาพ 80% / ราคาปก 200 / ขาย 70 (เป็นแค่ดินสอจางๆ เท่านั้น บางชุดยังไม่ได้ทำ) 
หนังสือฟิสิกส์เล่ม 1 ชุดอ๋อมันอย่างนี้นี่เอง / สภาพ 98% / ราคาปก 155 บาท / ขาย 100
หนังสือตามรอยอักขระโบราณ / สภาพ 95% / ราคาปก 250 บาท / ขาย 130 
หนังสือ EASY TALK พร้อม CD /สภาพ 85% /ราคาปก 185 บาท / ขาย 100 
หนังสือไก่ Vocabulary synonyms & Antonyms เพื่อ GAT ONET 7วิชาสามัญ /สภาพ 90%/ราคาปก 95 /ขาย 50 
หนังสือรู้ทันข้อสอบสังคม อ. ชัย /สภาพ 85% /ราคาปก 160 / ขาย 100 (รอยดินสอจางมาก เฉพาะสองบทแรก ชุดที่เหลือใหม่) 

หนังสือทุกเล่มรวมค่าจัดส่งแล้วว
หากสนใจติดต่อที่ swutisen@yahoo.com
(สามารถขอดูรูปเพิ่มเติมได้)

*** นอกเรื่อง
มีการ์ตูน โซลอีสเตอร์ เล่ม 1 - 17 (ขาดเล่ม 14,15) สภาพ 99%
ขาย 400 บาท (รวมค่าจัดส่งแล้ว) 
ขอดูรูปได้