ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] ปากกาอิเล็กทรอนิกส์พูดได้ 3 ภาษา ( ไทย อังกฤษ จีน )

236 สัปดาห์ ที่แล้ว - ขอนแก่น - คนดู 736

19,900 ฿

 • ปากกาอิเล็กทรอนิกส์พูดได้ 3 ภาษา ( ไทย อังกฤษ จีน ) รูปที่ 1
 • ปากกาอิเล็กทรอนิกส์พูดได้ 3 ภาษา ( ไทย อังกฤษ จีน ) รูปที่ 2
 • ปากกาอิเล็กทรอนิกส์พูดได้ 3 ภาษา ( ไทย อังกฤษ จีน ) รูปที่ 3
 • ปากกาอิเล็กทรอนิกส์พูดได้ 3 ภาษา ( ไทย อังกฤษ จีน ) รูปที่ 4
 • ปากกาอิเล็กทรอนิกส์พูดได้ 3 ภาษา ( ไทย อังกฤษ จีน ) รูปที่ 5
 • ปากกาอิเล็กทรอนิกส์พูดได้ 3 ภาษา ( ไทย อังกฤษ จีน ) รูปที่ 6
รายละเอียด

E-READING PEN ปากกาอิเลคทรอนิกส์พูดได้ 3 ภาษา ( ไทย อังกฤษ  จีน )

นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมระดับสากลประกอบไปด้วย


-          หนังสือเรียนอัจฉริยะ ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ ระดับชั้นอนุบาล – ป.6 แบ่งเป็น 3 ชุด ดังนี้ ระดับชั้นอนุบาล , ระดับชั้น ป.1 - ป.3 และ ระดับชั้น ป.4 – ป.6


-          แบบฝึกหัดเชิงโต้ตอบ
(Interactive Learning) และกิจกรรมภาษาเพื่อการสื่อสาร

-          ปากกามหัศจรรย์มีเสียงในตัว


-          เหมาะสำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองใช้ควบคู่กับหนังสืออัจฉริยะ


-          ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน


-          รับประกัน 1 ปี


ราคา 19,900 บาท สนใจติดต่อ คุณ พงษ์ศักดิ์  คำแก้ว


pongsak86@gmail.com  หรือ  089-7101875