ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] โรงเรียนกวดวิชาครูฮีม

351 สัปดาห์ ที่แล้ว - นนทบุรี - คนดู 1,099
รายละเอียด

โรงเรียนกวดวิชาครูฮีม

สอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.1-ม.6

:: เริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐานพัฒนาศักยภาพของนักเรียนไปสู่ระดับแข่งขัน

:: นักเรียนที่เรียนกับโรงเรียนกวดวิชาครูฮีมส่วนใหญ่ เกรดและคะแนนจะดีขึ้นตามลำดับ

:: มี วิธีคิดลัดต่างๆ ที่นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้ได้จริงในการทำโจทย์ทุกรูปแบบ

:: นักเรียนจะได้กระบวนการคิดที่ถูกต้อง เทคนิคที่ทำให้คิดโจทย์ได้รวดเร็วเหนือชั้น

:: วิเคราะห์เจาะลึกเนื้อหาและโจทย์ ตลอดจนอธิบายให้นักเรียนทำความเข้าใจได้โดยง่าย

:: ข้อสงสัยและปัญหาต่างๆ ของนักเรียนจะหมดไป เพราะครูสามารถ ตอบคำถามนักเรียนได้ทุกคำถาม

เริ่มต้นเพียงเดือนละ 400 บาท

สอบถามข้อมูลโทร. 082-705-7440, 081-845-3315