ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] รายละเอียด ประกันบุตรสุดรัก วัยเรียน300 ไทยประกันชีวิต

123 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - คนดู 1,782
รายละเอียด
รายละเอียด ประกันบุตรสุดรัก วียเรียน300 ไทยประกันชีวิต

โดยแนวคิดของภาพยนตร์โฆษณา " ประกันบุตรสุดรัก " เป็นการบอกเล่าถึงความรักของแม่ที่มีต่อบุตร สื่อผ่านการถ่ายทอดความรัก ความห่วงใย ไม่ว่ายามปกติ หรือยามเจ็บป่วย ขณะเดียวกันตระหนักถึงความสำคัญของการทำประกันชีวิตเพื่ออนาคตที่มั่นคงของบุตร โดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษา

   โฆษณายังสื่อถึงผลประโยชน์ของกรมธรรม์ โดยเป็นกรมธรรม์ที่รับประกัน มีตั้งแต่อายุ 15 วัน-10 ปี ระหว่างสัญญารับเงินคืน 25% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ปีที่ 15-22 รวม 8 ครั้ง เมื่อบุตรอายุครบ 22 ปี รับเงินคืน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย รวมรับผลประโยชน์สูงสุด 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

   นอกจากนี้แล้วยังให้ความคุ้มครองกรณีผู้ชำระเบี้ยประกันทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือเสียชีวิต กรมธรรม์ยังมีผลบังคับ โดยปลอดการชำระเบี้ยประกัน เมื่อซื้อสัญญาพิเศษเพิ่มเติม และสามารถรับบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต ทั้งจากไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางการแพทย์ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงทุกที่ทั่วโลก

"เป็นกรมธรรม์ที่ไม่ยุ่งยาก  ไม่ต้องตรวจสุขภาพ สามารถชำระเบี้ยประกันเป็นรายเดือน ราย 3เดือน ราย 6เดือน รายปี "
 **เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขป และขอสงวนลิขสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลัก

เกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น**

แบบประกัน :  วัยเรียน 300 

  เริ่มต้นการสร้างวินัยในการออมเป็นตัวอย่าง เพื่ออนาคตทางการศึกษาของลูกรัก
 สร้างหลักประกันทุนการศึกษาที่ให้เงินคืนที่แน่นอนโดยมีเงินคืนตั้งแต่อายุ 15ปีรวมตลอดสัญญา300%
 สามารถกำหนดผลประโยชน์ได้อย่างเพียงพอ กับค่าใช้จ่ายทางการศึกษาที่ปรับขึ้นตามอัตรเงินเฟ้อ
 แผนทางการศึกษาของลูกจะไม่สะดุด..แม้หากคุณจะไม่อยู่ ด้วยสัญญาพิเศษ คบ. 

    โดยทางบริษัทฯจะเป็นผู้ชำระเบี้ยให้ลูกของคุณต่อไป
 สร้างสวัสดิการด้านสุขภาพให้กับลูก ด้วยสัญญาพิเศษเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ