ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[มือสอง] ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ตราม้าคู่ - คุณภาพส่งออก

245 สัปดาห์ ที่แล้ว - นครราชสีมา - คนดู 497

400 ฿

  • ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ตราม้าคู่ - คุณภาพส่งออก รูปที่ 1
  • ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ตราม้าคู่ - คุณภาพส่งออก รูปที่ 3
  • ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ตราม้าคู่ - คุณภาพส่งออก รูปที่ 4
  • ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ตราม้าคู่ - คุณภาพส่งออก รูปที่ 5
รายละเอียด

ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ตราม้าคู่

- ผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ 100% หมักโดยเชื้อจุลินทรีย์และไคโตรซานสูตรเฉพาะ ไม่มีสารเคมี หรือดินเจือปน

- ผลจากการใช้ให้สังเกตุจากดิน จะเริ่มร่วนซุย เริ่มมีไส้เดือน บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ และผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้น

- มีธาตุอาหารหลัก (NPK) และรองที่พืชต้องการ ซึ่งปุ๋ยเคมีให้ไม่ได้

- มีใบอนุญาติถูกต้องจากกรมวิชาการเกษตร และผลตรวจวิเคราะห์รับรองจาก บจก.ห้องปฏิบัติการกลางประเทศไทย

- มีค่า N,P,K,OM (30ขึ้นไป) ตามที่กฏหมายกำหนด สามารถวางจำหน่ายได้อย่างถูกกฏหมาย

- การส่งออกไปยังลาวและกัมพูชา ช่วยรับประกันคุณภาพของเราได้


ประโยชน์ของปุ๋ยอิทรีย์ชีวภาพ ตราม้าคู่

1. เป็นอาหารพืช มีธาตุอาการครบ ทั้งธาตุอาหารหลัก-อาหารรองและธาตุอาหารเสริม พืชจึงเจริญงอกงามและให้ผลผลิตสูง

2. ปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพของดิน ทำให้ดินร่วนซุย ระบายอากาศ และอุ้มน้ำได้ดี พืชสามารถดูดกินอาหารได้มากขึ้น

3. เป็นคลังเก็บอาหารพืช จุลินทรีย์จะช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดินอย่างต่อเนื่องจากปุ๋ยเคมีที่ธาตุอาหารหลักแก่ดินเพียงระยะสั่นๆ เท่านั้นเมื่อพืชดูดซึมไปหมดแล้วจะหมดไปละทำให้ดินเป็นกรด

4. การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับน้ำหมักจุลินทรีย์ โดยการฉีดพ่นทางใบทำให้พืชสามารถดูดซึมผ่านได้ทุกส่วน พืชจะมีโครงสร้างที่แข็งแรงและป้องกันการเข้ามาทำลายของโรคและแมลงศัตรูพืชได้ดีขึ้น

5. จุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินรอบข้าง ทำให้ปลดปล่อยธาตุอาหารและฮอร์โมนต่างๆ เพิ่มให้กับพืช ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ปุ๋ยเคมีทั่วไปไม่สามารถทำได้ ไม่เป็นอันตราย ต่อ มนุษย์ สัตว์ พืช และสิ่งแวดล้อม

6. ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ปริมาณและน้ำหนักและหากงดใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีได้ ผลผลิตไร้สารพิษ เป็นที่ต้องการของตลาด

7. ราคาประหยัด ทำให้การทำการเกษตรลดต้นทุนการผลิตได้อย่างชัดเจนทั้งค่าปุ๋ย ค่ายา รวมถึงค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงดิน


** ข้อมูลเพิ่มเติม **

http://www.tk-organic.com

** สนใจสินค้าหรือเป็นตัวแทนจำหน่าย **

080-3333144