[ใหม่] รับทำรายงาน หาข้อมูล (แผ่นละ 5 บาท)

652 สัปดาห์ ที่แล้ว - ชลบุรี - คนดู 1,077

6 ฿

  • รับทำรายงาน หาข้อมูล (แผ่นละ 5 บาท) รูปที่ 1
รายละเอียด

รับพิมพ์งาน
ทำรายงานสำหรับนักเรียน

1.พิมพ์งานแผ่นละ 6 บาท
2.ทำรายงานเป็นเล่ม+หาข้อมูล  คิดเป็นเล่มไม่แพง

3.พิมพ์งาน+หาข้อมูล

คิดราคาตามงานไม่คิดค่าเวลาเหมาะสำหรับนักเรียนที่ไม่มีเวลาหรือไม่สะดวกทำงานหรือเร่งรีบ