ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] ตาข่ายสำเร็จรูปและอุปกรณ์ติดตั้ง

359 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - คนดู 386
รายละเอียด
Snetting

จำหน่ายตาข่ายสำเร็จรูปและอุปกรณ์ติดตั้งทุกชนิด ปลีก-ส่ง

ตาข่ายขนาด 1 มิลลิเมตร ขนาดตา 1-2 นิ้ว
-กว้าง 5 เมตร ยาว 5 เมตร
-กว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร
-กว้าง 10 เมตร ยาว 10 เมตร
-กว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร

ตาข่ายขนาด 1.3 มิลลิเมตร ขนาดตา 1-2 นิ้ว
-กว้าง 5 เมตร ยาว 5 เมตร
-กว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร
-กว้าง 10 เมตร ยาว 10 เมตร
-กว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร

ตาข่ายขนาด 1.5 มิลลิเมตร ขนาดตา 1-2 นิ้ว
-กว้าง 5 เมตร ยาว 5 เมตร
-กว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร
-กว้าง 10 เมตร ยาว 10 เมตร
-กว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร

ตาข่ายขนาด 3 มิลลิเมตร ขนาดตา 2 นิ้ว
-กว้าง 5 เมตร ยาว 5 เมตร
-กว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร
-กว้าง 10 เมตร ยาว 10 เมตร
-กว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร

ตาข่ายขนาด 2 มิลลิเมตร ขนาดตา 5 นิ้ว
-กว้าง 5 เมตร ยาว 5 เมตร
-กว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร
-กว้าง 10 เมตร ยาว 10 เมตร
-กว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร

ตาข่ายขนาด 2.8 มิลลิเมตร ขนาดตา 5 นิ้ว
-กว้าง 5 เมตร ยาว 5 เมตร
-กว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร
-กว้าง 10 เมตร ยาว 10 เมตร
-กว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร

อุปกรณ์ติดตั้ง
-พุ๊กเหล็ก
-เคเบิลไทร์
-สลิง
-สลิงหุ้มยาง
-เกลียวเร่ง
-เชือก
-แค๊มป์
-ตะขอเหล็ก

โทรศัพท์ติดต่อ-สอบถาม 

ธีร์กิตติ์นันท์ อนุพันธ์
083-4449272
http://www.snetting.com