ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] ติวอังกฤษ ระดับประถมป.1-6 ฝึกการฟัง-พูด-อ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ

207 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - คนดู 453

180 ฿

  • ติวอังกฤษ ระดับประถมป.1-6 ฝึกการฟัง-พูด-อ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ รูปที่ 1
  • ติวอังกฤษ ระดับประถมป.1-6 ฝึกการฟัง-พูด-อ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ รูปที่ 3
รายละเอียด
เตรียมตัวให้พร้อมด้านภาษาอังกฤษ สำหรับ AEC อีกสามปีข้างหน้า กันแล้วหรือยัง?
 
อีกไม่กี่ปี คือ ในปี พ.ศ.2558 ประเทศไทยจะต้องเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ AEC หรือ Asean Economic Community (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อพัฒนาประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เข้มแข็งในทุกด้าน โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการแลกเปลี่ยนแรงงานระหว่างกัน
 
ประเทศในอาเซียน มีอยู่ 6 ประเทศที่มีจุดเด่นในด้านต่างๆ รับหน้าเสื่อเป็นหัวเรือใหญ่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในทุกด้านของภูมิภาค พม่า รับผิดชอบด้านสาขาเกษตรและประมง มาเลเซีย รับผิดชอบสาขาผลิตภัณฑ์ยางและสาขาสิ่งทอ อินโดนีเซีย รับผิดชอบสาขาภาพยนต์และสาขาผลิตภัณฑ์ไม้ ฟิลิปปินส์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สิงคโปร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาสุขภาพ และประเทศไทย รับผิดชอบด้านสาขาการท่องเที่ยวและสาขาการบิน เนื่องจากมีชัยภูมิอยู่ตรงกลางภูมิภาคพอดิบพอดี

ข้อได้เปรียบของคนที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี สามารถเดินทางไปทำงานยังประเทศต่างๆ ในละแวกอาเซียนได้อย่างเสรี โดยเฉพาะอาชีพในกลุ่มอุตสาหกรรมซอร์ฟแวร์ ซึ่งมีประเทศสิงคโปร์เป็นหัวหอกหลักในการขับเคลื่อน จริงๆ แล้วคนไทยเก่งเรื่องซอร์ฟแวร์ แต่ปัจจุบันได้ค่าแรงถูกมากกว่าต่างชาติ สิงคโปร์จึงเป็นตลาดที่น่าสนใจสำหรับแรงงานไทยในด้านซอร์ฟแวร์

แต่สิ่งที่คนไทยต้องยอมรับกันอย่างไม่อาจปฏิเสธได้เลย คือ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศไทย ยังไม่อาจเทียบได้เลยกับประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ หรือฟิลิปปินส์ คนไทยแม้จะรู้ภาษาอังกฤษ แต่ยังขาดทักษะในการสื่อสาร พูดง่ายๆ ก็คือ สถาบันการศึกษาในประเทศไทย สอนให้เด็กท่องจำภาษาอังกฤษเพื่อสอบมากกว่าการนำไปใช้จริง

ถึงเวลาที่เราต้องเตรียมตัวด้านภาษาอังกฤษ  พูดให้คล่อง เพื่อยกระดับตัวเองกันนะคะ

อัตราค่าเรียนเบี้องต้นกับ tutor2chula (เรียนพร้อมกันหลายคนมีส่วนลดให้)
อนุบาล.......................180 บาท
ประถม........................200 บาท
ม.ต้น..........................220 บาท
ม.ปลาย......................250 บาท
มหาวิทยาลัย...............300 บาท
ภาษาต่างประเทศ ........300 บาท
อินเตอร์ เพิ่มอีก 50 บาท

ติวเตอร์ของสถาบัน Tutor2Chula
- ติวเตอร์จะอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียดโดยเริ่มจากความรู้พื้นฐาน พัฒนาต่อเนื่องสู่ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เพื่อต่อยอดไปถึงขั้นสูง
- ติวเตอร์จะดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดและทั่วถึง นักเรียนสามารถถามข้อสงสัยระหว่างการเรียนได้อย่างเป็นกันเอง
- ติวเตอร์จะฝึกฝนกระบวนการทางคณิตศาสตร์อย่างสม่ำเสมอด้วยบททดสอบความเข้าใจในแต่ละบทเนื้อหานั้นๆ

Tutor2Chula :: ติวตัวต่อตัว | ทุกวิชา | ทุกระดับชั้น | เลือกเวลา | เลือกสถานที่ได้เอง
"success begins with the basics"

สนใจสมัครเรียนได้ที่
Call Center: 085-189-8710 | http://www.tutor2chula.com

เรียนพิเศษตัวต่อตัว สอนพิเศษที่บ้าน