ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] โปรแกรมภาษี สำหรับยื่นแบบภาษีของกรมสรรพากร

3 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - คนดู 1,338
รายละเอียด
โปรแกรมภาษี Tax Mania Service
สำหรับยื่นแบบภาษีของกรมสรรพากร แบบต่างๆ
เช่น ภงด.3,ภงด.53,ภงด.1,ภงด.1ก,ภพ.30,ภงด.51,ประกันสังคม,หักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นต้น
โดยจัดเก็บข้อมูล แยกแต่ละบริษัท

แบบฟอร์ม
1.แบบฟอร์ม สำหรับยื่นภาษี
- ภ.ง.ด.1
- ภ.ง.ด.1ก
- ภ.ง.ด.3
- ภ.ง.ด.53
- ภ.พ. 30
- ภ.พ.30 แนบสาขา
- ภ.ง.ด.51
- ภ.ธ.40

2. แบบฟอร์ม ประกันสังคม
- แจ้งเข้า
- แจ้งออก
- นำส่งเงินสมทบ
- กองทุนเงินทดแทน
- แบบขอบัตรรับรองสิทธิ สปส.9-02

3. แบบฟอร์ม อื่นๆ
- แบบบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
- แบบ ส.บช.3

คุณสมบัติของโปรแกรมภาษี

1. ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 สามารถดึงข้อมูลจากงวดเดือนก่อนหน้า พร้อมทั้งสามารถแก้ไขได้

2. แบบฟอร์มภาษี รองรับหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก

3. หักภาษี ณที่จ่าย ได้ทั้งกรณี เป็นภ.ง.ด.1 และ ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53

4. ยื่นแบบภาษีได้ทั้งกรณียื่นปกติ และยื่นเพิ่มเติม

5. จัดเก็บข้อมูลพนักงาน ที่ต้องเข้าระบบประกันสังคม

6. รองรับใช้งานได้หลายบริษัท

7. สามารถใช้งานบนระบบ LAN

8. Export Report ได้หลายรูปแบบ ทั้ง Excel (XLS), RTF, JPEG, HTML, PDF

9. การพิมพ์หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย สามารถเลือกพิมพ์รายการเดียว หรือพิมพ์พร้อมกันทีเดียวทั้งหมดได้

10. สามารถใช้ได้กับวินโด ทุกเวอร์ชั่น

ทดลองใช้โปรแกรมภาษี 
สามารถบันทึกรายการได้ 5 รายการ

คำแนะนำในการติดตั้งโปรแกรมภาษี:

หลังจากแตกไฟล์แล้ว ให้เปิดไฟล์ชื่อ TaxMania.ini แล้วระบุ Database= ไดร์ที่อยู่ของไฟล์\Data\

ตัวอย่าง Database=E:\TaxManiaDemo\Data\

เสร็จแล้ว ให้save แล้วจึงเข้าโปรแกรม โดยดับเบิ้ลคลิ๊กที่ไฟล์ TaxMania.exe

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
บจก.เอ็มทีไอเอส
เลขที่ 18 ห้องเลขที่ B1 ซ.รามอินทรา 32 แยก 4 ถ.รามอินทรา
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
TEL. 0-29437466
Mobile (66)+86-319-5389
http://www.syserp.com
E-mail:mtis.erp@gmail.com