ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] รับทำบัญชี ยื่นภาษี ปิดงบประจำปี แก้ไขบัญชีที่มีปัญหา ส่งงบกรมและสรรพากร 08-6363-5254 Line ID : chong999 ปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

55 สัปดาห์ ที่แล้ว - สมุทรปราการ - คนดู 210

500 ฿

  • รับทำบัญชี ยื่นภาษี ปิดงบประจำปี แก้ไขบัญชีที่มีปัญหา ส่งงบกรมและสรรพากร 08-6363-5254 Line ID : chong999 ปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย รูปที่ 1
  • รับทำบัญชี ยื่นภาษี ปิดงบประจำปี แก้ไขบัญชีที่มีปัญหา ส่งงบกรมและสรรพากร 08-6363-5254 Line ID : chong999 ปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย รูปที่ 2
  • รับทำบัญชี ยื่นภาษี ปิดงบประจำปี แก้ไขบัญชีที่มีปัญหา ส่งงบกรมและสรรพากร 08-6363-5254 Line ID : chong999 ปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย รูปที่ 3
รายละเอียด
ในการทำการค้าทุกวันนี้ก็ คู่แข่งมากมาย ธุรกิจของท่านจะต้องปรับกลยุทธ์ เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิม และ ต้องเพิ่มลูกค้าใหม่ๆ เพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ แต่ปัญหาหนึ่งที่หนีไม่พ้น เมื่อท่านทำธุรกิจ คือ การจัดทำบัญชี และการติดต่อสรรพากรและหน่วยงานราชการท่านจึงต้องมีผู้ช่วยในการจัดการทำบัญชี ให้แก่ธุรกิจของท่าน ซึ่งท่านจะคุ้มค่าและประหยัดมากกว่าจ้างพนักงานประจำ ซึ่งค่าแรงพนักงานจบปริญญาตรียังไม่มีประสบการณ์ ณ ปัจจุบันค่าจ้าง15,000บาท แต่ท่านจะจ่ายเพียงไม่กี่พันบาท ท่านจะได้ผู้ทำบัญชีที่มีประสบการณ์ในการจัดทำบัญชี 15 ปี

การบริการของเราได้แก่

1.การบริการรับทำบัญชี โดยมีผู้ทำบัญชีรับอนุญาตขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีให้กับกิจการของท่าน

2.แก้ไขปัญหา บริษัทฯ ที่ขาดการยื่นงบการเงิน ไม่ได้ยื่นภาษีต่างๆ ให้ถูกต้องและประหยัดมากที่สุด

3.ยื่นแบบแสดงรายการประจำเดือน ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประกันสังคม

4.ยื่นแบบแสดงรายการประจำปี ได้แก่ ภงด.51 ภงด50 สบช.3 บอจ.5 ภงด1ก รวมถึงจัดหาผู้สอบบัญชี ตรวจงบสิ้นปีด้วย

5.จัดทำงบการเงินประจำเดือน และรายการประจำเดือนต่างๆ เช่นงบกำไรขาดทุน งบดุล ทะเบียนทรัพย์สิน ลูกหนี้คงเหลือ เจ้าหนี้คงเหลือ

6.เป็นตัวแทนของกิจการเข้าพบเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเมื่อมีหนังสือเชิญพบนโยบายของเราต่อลูกค้า คือ ซื่อสัตย์ รักษาความลับ รวดเร็ว จริงจังต่อการทำงาน และให้ข้อมูลที่ถูกต้องติดต่อ คุณภาสกร 08-6363-5254
สอบถามปรึกษาก่อนให้บริการไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ Line ID : chong999

223/10 ม.4 ต.สำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ