ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] ((รับแปลเอกสาร )) แปลงานด่วน ถอดเทป โดยนักแปลมืออาชีพ งานดี ราคาถูก และบริการ สืบ โดยนักสืบเอกชน

481 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - คนดู 409

50 ฿

  • ((รับแปลเอกสาร )) แปลงานด่วน ถอดเทป โดยนักแปลมืออาชีพ งานดี ราคาถูก และบริการ สืบ โดยนักสืบเอกชน รูปที่ 1
  • ((รับแปลเอกสาร )) แปลงานด่วน ถอดเทป โดยนักแปลมืออาชีพ งานดี ราคาถูก และบริการ สืบ โดยนักสืบเอกชน รูปที่ 3
รายละเอียด
===> รับแปลเอกสาร แปลภาษา แปลงานด่วน ถอดเทป โดยนักแปลมืออาชีพ A&N COM@QUICK ราคา ถูก มากๆ <===

ราคา ถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว ! 

รับแปลเอกสาร / แปลภาษา/ แปลงานด่วน / ถอดเทป

โดยนักแปลอาชีพ / รับประกันผลงาน

งานด่วน ..  รอรับได้ภายใน 3-6 ชั่วโมง 100 บาท

แปลเอกสาร ไทย-อังกฤษ, อังกฤษ-ไทย 50 บาท 

โทรมาเลย : 089-020-4555, 087-054-0044

................................................

เป็นผู้ให้บริการทางด้าน

แปลเอกสารด่วน ไทย-อังกฤษ ราคาถูก และจดโดเมน

เว็บโฮลดิ้ง สร้างเว็บไซต์ ต้องนึกถึง

A&N COM@QUICK

mail to: ancomquick@hotmail.com

http://classified.sanook.com/item/6892011

http://market.mthai.com/product/960999

http://www.pantipmarket.com/mall/ancomquick/ 

http://twitter.com/narupon18

http://www.tarad.com/ancomquick

http://sites.google.com/site/narupon18/

 http://www.yello.co.th/th/viewad.php?id=368423 

http://www.pantipmarket.com/service/topic/JS9559894.html

 http://narupon18.hi5.com/

http://th.88db.com/Business-Services/Translation-Interpreter/ad-712694/

แปลเอกสาร แปลเอกสาร แปลเอกสาร แปลเอกสาร แปลเอกสาร แปลเอกสาร แปลเอกสาร แปลเอกสาร  แปลเอกสาร แปลเอกสาร แปลเอกสาร แปลเอกสาร แปลเอกสาร แปลเอกสาร แปลเอกสาร แปลเอกสาร  แปลเอกสาร แปลเอกสาร แปลเอกสาร แปลเอกสาร แปลเอกสาร แปลเอกสาร แปลเอกสาร แปลเอกสาร 
ข่าวสารของร้านค้า

* โปรโมตชั่นใหม่ สำหรับการใช้บริการของเรา เราลดค่าบริการ 5 % ให้กลับท่านทันที

AN Translation
รับแปลเอกสาร แปลงานด่วน ถอดเทป ในราคาไม่แพง และมีคุณภาพ โดยผู้แปลมีประสบการณ์ในการแปล มีความสามารถในการเรียบเรียง และใช้ถ้อยคำได้ดี มีความใส่ใจในคุณภาพของงานที่แปลทุกชิ้น ผู้ที่สนใจสามารถดูรายระเอียดจากข้อมูลด้านล่างครับ (** สามารถขอดูตัวอย่างงานแปลที่ผ่านมาเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนได้ครับ **)
1 ) เอกสารที่รับแปล
- เอกสารทั่วไป, บทความ, รายงาน, จดหมายธุรกิจ, จดหมายสมัครงาน, คู่มือ, ประกาศ, ข่าว, เว็บไซต์
2) ขั้นตอนในการทำงาน, การรับ-ส่งเอกสาร, การชำระเงิน
1.รับต้นฉบับ ผ่านทางอีเมล์ ,แฟกซ์, จดหมาย หรือรับด้วยตนเอง
2.ดำเนินการแปลเอกสารโดยผู้แปล
3.ส่งตัวอย่างงานแปลจำนวน 1 หน้าให้ลูกค้าเพื่อยืนยันและตรวจสอบการแปล
4.ลูกค้าชำระเงินโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ระบุไว้
5.นำส่งเอกสารฉบับแปลทั้งหมด คืนให้แก่ลูกค้า
3) อัตราค่าบริการ
*** อังกฤษ > ไทย ***
1. เอกสารทั่วไป ราคา 50 บาท ต่อหน้า
ขนาด 1 หน้ากระดาษ A4 / ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 / ค่าบริการ
2. เอกสารวิชาการ หรือเอกสารที่มีศัพท์เฉพาะ เช่น ด้านกฎหมาย, วิศวกรรม ราคา 100 บาท ต่อหน้า
ขนาด 1 หน้ากระดาษ A4 / ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 / ค่าบริการ
*** ไทย > อังกฤษ ***
1. เอกสารทั่วไป ราคา 50 บาท ต่อหน้า
ขนาด 1 หน้ากระดาษ A4 / ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 / ค่าบริการ
2. เอกสารวิชาการ หรือเอกสารที่มีศัพท์เฉพาะ เช่น ด้านกฎหมาย, วิศวกรรม ราคา 100 บาท ต่อหน้า
ขนาด 1 หน้ากระดาษ A4 / ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 / ค่าบริการ
4) วิธีการชำระเงิน
- กรุณาโอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) สาขาเทเวศน์
  เลขที่บัญชี 030-2-65800-5
5) การติดต่อ
- โทร 089-020-4555 / อีเมลล์ narupon18@hotmail.com

แปลเอกสาร แปลเอกสาร แปลเอกสาร แปลเอกสาร แปลเอกสาร แปลเอกสาร แปลเอกสาร แปลเอกสาร แปลเอกสาร 
บทคัดย่อ (Abstract)

บทความวิจัย (Research Paper)

วิทยานิพนธ์ (Thesis)

เรียงความ (Essay)

สัญญาต่าง ๆ (Agreement)

คู่มือคุณภาพ (Quality Manual)

คู่มือผู้ใช้ (End-User Manual)

ประวัติบริษัท (Company Profile)

งบการเงิน (Financial Statement)

งบดุล (Balance Sheet)

หนังสือมอบอำนาจ (Letter of Power)

หนังสือบริคณห์สนธิ (Memorandum of Association)

หนังสือรับรองบริษัท (Certificate)

หนังสือค้ำประกัน (Letter of Guarantee)

รายงานประจำปี (Annual Report)

รายการผู้ถือหุ้น (List of Shareholders)

ใบแสดงผลการเรียน (Official Transcript Record)

จดหมายสมัครงาน (Resume)

บัตรประชาชน (Identity Card)

ทะเบียนบ้าน (House Registration)

สูติบัตร/ใบสมรส/ใบหย่า (Birth/Marriage/Divorce Certificate)

ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /หนังสือรับรองต่าง ๆ

เนื้อหาเวปไซต์ (Website Content)

และอื่น ๆ

แปลเอกสาร แปลเอกสาร แปลเอกสาร แปลเอกสาร แปลเอกสาร แปลเอกสาร แปลเอกสาร แปลเอกสาร 

แปลเอกสาร แปลเอกสาร แปลเอกสาร แปลเอกสาร แปลเอกสาร แปลเอกสาร แปลเอกสาร แปลเอกสาร 

แปลเอกสาร แปลเอกสาร แปลเอกสาร แปลเอกสาร แปลเอกสาร แปลเอกสาร แปลเอกสาร แปลเอกสาร