ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] รับพิมพ์งาน,คีย์ข้อมูลทั่วไป

346 สัปดาห์ ที่แล้ว - หนองคาย - คนดู 230
  • รับพิมพ์งาน,คีย์ข้อมูลทั่วไป รูปที่ 1
รายละเอียด

พิมพ์งานต่างๆโดยทั่วไป ภาษาไทย หน้าละ4-8บาท
ปนภาษาอังกฤษ หน้าละ 5-8 บาท
ปนภาษาอังกฤษมากกว่า 80% หน้าละ 8-13 บาท

16.gif   มีโปรโมชั่น  เมื่อจ้างพิมพ์ตั้งแต่ 50 หน้าเป็นต้นไป ปนภาษาอังกฤษนิดหน่อยจะคิดเพียงหน้าละ 5 บาท เท่านั้น 16.gif