ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา...5 มีนาคม 2557...กลยุทธ์การเจรจาต่อรองในงานขาย

373 สัปดาห์ ที่แล้ว - ปทุมธานี - คนดู 203
รายละเอียด


มีคำถามเหล่านี้อยู่ในใจคุณบ้างหรือไม่?
• เราควรจะได้ข้อตกลงที่ดีกว่านี้ได้อย่างไร
• เราเข้าใจแนวคิดในการเจรจาต่อรองถูกต้องหรือไม่
• เราจะเตรียมความพร้อมในการเป็นนักเจรจาต่อรองได้อย่างไร
• ขั้นตอนการต่อรองมีอย่างไร
• อุปนิสัยและพฤติกรรมของนักเจรจาต่อรองควรเป็นอย่างไร
• มีข้อควรคำนึงในการเจรจาต่อรองอย่างไรบ้าง
• การวิเคราะห์ข้อเสนอและเงื่อนไขควรทำอย่างไร
 
ทักษะในการโน้มน้าวใจและเจรจาต่อรอง  ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญสำหรับนักขาย  ผู้บริหารงานขาย  เนื่องจากการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรองนั้น  เป็นทักษะที่ทำให้บุคคลต่างๆ  นำพาตนเองไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้  อีกทั้งยังทำให้คู่เจรจาหรือลูกค้ามีความประทับใจในการตกลงเจรจาทางธุรกิจ อีกด้วย
หลักสูตร  “กลยุทธ์การเจรจาต่อรองในงานขาย”   ได้ถูกออกแบบมาเพื่อจะช่วยให้ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้หลักการสำคัญต่างๆ  ที่ใช้ในการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรองในงานขาย   รวมถึงสามารถประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบได้  ทั้งนี้  ก็เพื่อสร้างความสำเร็จในการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรองในงานขายได้อย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเอง...
 
วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาทราบหลักการที่สำคัญในการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรอง
2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาสามารถสร้างความได้เปรียบในการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรอง
3.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาเรียนรู้หลักการที่สำคัญเพื่อใช้ในการวิเคราะห์คู่เจรจาต่อรอง
4.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาเรียนรู้ถึงเทคนิคในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคิด
5.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาสามารถสร้างความประทับใจในการเจรจาต่อรองเพื่อสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ


หัวข้อสัมมนา

 • การเจรจาต่อรองกับงานขาย

 • เหตุผลต่อการต่อรอง

 • 24 เทคนิคเสนอขายให้ได้ชัวร์

 • เคล็ดลับการเจรจาให้ชนะแบบล้านเปอร์เซ็นต์

 • การเจรจาต่อรองกับลูกค้าทั่วไป

 • การเจรจาในรูปแบบต่างๆ

 • การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์

 • การเจรจาต่อรองแบบตัวต่อตัว

 • การเจรจาต่อรองกับลูกค้าแบบดั้งเดิม

 • การเจรจาต่อรองกับลูกค้าแบบสมัยใหม่

 • การเจรจาต่อรองกับธุรกิจขนาดใหญ่หรือราชการ

 • สรุปรูปแบบการขายแบบจูงใจ


เทคนิคการฝึกอบรม  บรรยาย-สาธิต, ระดมสมอง,  เกมประกอบหลักสูตร,  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์   และการแสดงบทบาทสมมติ


วิทยากร อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล (Master of Business Administration (M.B.A)  ประสบการณ์การสอนกว่า
10 ปี ด้านการขาย, การตลาด, การบริการ และ Team Building จากแบรนด์ยักษ์ใหญ่ต่างๆ ที่มีการว่าจ้างอย่างต่อเนื่อง อาทิ โตโยต้า นิสสัน MBK ปริ ญสิริ ธนาคารกสิกรไทย ทีโอที ฯลฯ วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาดให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ผลงานการเขียนบทความวิชาการต่างๆ และหนังสือ Ebook : กลยุทธ์นักขายในปัจจุบัน (Sale 2)
10 ปี ด้านการขาย, การตลาด, การบริการ และ Team Building จากแบรนด์ยักษ์ใหญ่ต่างๆ ที่มีการว่าจ้างอย่างต่อเนื่อง อาทิ โตโยต้า นิสสัน MBK ปริ ญสิริ ธนาคารกสิกรไทย ทีโอที ฯลฯ วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาดให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ผลงานการเขียนบทความวิชาการต่างๆ และหนังสือ Ebook : กลยุทธ์นักขายในปัจจุบัน (Sale 2)

กำหนดการ

วันพุธที่ 5 มีนาคม 2557

ค่าลงทะเบียน : บุคคลทั่วไป

3,000 + 210 = 3,210

เวลา

09.00-16.00 น.

สมาชิก

2,900 + 203 = 3,103

สถานที่

เดอะคอนเนคชั่น MRT ลาดพร้าว

โอนเงินก่อนวันที่ 26 มกราคม 2557

2,800 + 196 = 2,996

 
หมายเหตุ    
– ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้  200%
–ราคารวมอาหารกลางวัน, เอกสารประกอบการสัมมนา, น้ำชา, กาแฟ