ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา..6 มีนาคม 2557...การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์ภาษาอย่างประทับใจเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ (ไทย-อ

376 สัปดาห์ ที่แล้ว - ปทุมธานี - คนดู 171
รายละเอียด


      การ ติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์นั้นเป็นเรื่องยาก   แล้วจะสนทนาให้ง่ายได้อย่างไร สนทนาอย่างไรที่จะไม่เสียมารยาทสากลในการสื่อสารทางโทรศัพท์  คำไหนที่ควรใช้ตั้งแต่จุดเล็กจุดน้อย จนกระทั่งการจัดการ และการใช้สำนวนเมื่อเกิดคำต่อว่าจากลูกค้า  การเรียนรู้ในบทสนทนาโทรศัพท์แบบมืออาชีพจะทำได้อย่างไรหลักสูตรนี้จะตอบโจทย์และการติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป
วัตถุประสงค์
   1. สามารถวิเคราะห์ปัญหาเมื่อต้องสนทนากับชาวต่างชาติทางโทรศัพท์
   2. สามารถเลือกใช้คำและรักษามารยาทสากลในการสื่อทางโทรศัพท์
   3. สามารถเลือกใช้เทคนิคภาษาอังกฤษแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในระหว่างการสนทนา
หัวข้อหลักสูตร  (Course  Outlines)
   1.   วิเคราะห์ปัญหาเมื่อต้องสนทนากับชาวต่างชาติทางโทรศัพท์  (Commonly problems in foreign language telephone conversation)
   2.  เทคนิคในการใช้โทรศัพท์ให้เป็นผล  ( Effective  Telephone conversation  technic )
      - การใช้ถ้อยคำในการสนทนา  ( Proper  technical words)
      - หลักเกณฑ์  และขั้นตอนในการพูด  การฟัง  และการเจรจาโต้ตอบ (Principles and pointers for  listening and conversing)
      - ข้อความและน้ำเสียงที่ควรหลีกเลี่ยง  (Mistakes to avoid via telephone conversation)
      - จิตวิทยาในการฟังคำบ่น  และตำหนิ  ของลูกค้า (How to deal with customer complaints)
   3.   มารยาทสากลในการสื่อทางโทรศัพท์  (Etiquette for talking to foreigners )
      - การทักทาย  (Greetings)
      - การเริ่มสนทนา  (Starting a conversation)
      - การแนะนำตัวเอง  และผู้อื่น  (Introducing yourself and others)
      - การเลือกรับบางสาย  (Call screening)
   4.  การสื่อทางโทรศัพท์ด้วยภาษาอังกฤษแต่ละกรณี   (Practical English phrases for various situations)
      - การตอบรับ  (Answering)
      - การสอบถาม  (Asking questions)
      - การจดบันทึกข้อความ (Note taking)
      - การโอนสาย  (Transferring the line)
      - การฝากข้อความกับบุคคล (Leaving messages)
   5.  ภาษาอังกฤษกรณีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการสนทนา  ( English for dealing with complaints)
      - ลูกค้าคอยนาน  (Waiting line)
      - ลูกค้าตำหนิ  หรือร้องเรียน  (Criticizing  or  complaining line)
      - ลูกค้ามีอารมณ์โกรธ  (Get angry line)
   6.  มารยาทการให้บริการทางโทรศัพท์  (Other polite manners you should know)
      -  การให้คำแนะนำ   (Giving recommendations or advice)
      -  การกล่าวคำขอโทษ  (Apologizing)
      -  การขอความช่วยเหลือ   (Asking for assistance)
      -  การปฏิเสธ  (Refusing)
      -  การจบสนทนา  (Hanging up)
วิทยากร  อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์  อดีต ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน), เลขานุการกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ แสตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด, เลขานุการผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน), อาจารย์และวิทยากรอิสระในมหาวิทยาลัยและบริษัทชั้นนำต่างๆ, ผู้เขียนหนังสือ “ความสุขที่แท้จริงของอาชีพเลขานุการ”

กำหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2557

ค่าลงทะเบียน : บุคคลทั่วไป

3,000 + 210 = 3,210

เวลา

09.00-16.00 น.

สมาชิก

2,900 + 203 = 3,103

สถานที่

เดอะ คอนเน็คชั่น สถานีรถไฟฟ้าลาดพร้าว

โอนเงินก่อน 27 ก.พ. 57

2,800 + 196 = 2,996

หมายเหตุ    
– ค่าลงทะเบียน รวมค่าเอกสาร, อาหาร เครื่องดื่ม น้ำชา กาแฟ
– ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%