ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] เด็ดๆเลย ข้อสอบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

219 สัปดาห์ ที่แล้ว - มหาสารคาม - คนดู 326

399 ฿

  • เด็ดๆเลย ข้อสอบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม รูปที่ 1
รายละเอียด

รวมข้อสอบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม 
ภาค ก  ตัวอย่างแนวข้อสอบ สุด สุดเลยครับ
หมายเหตุ..ภาค..ข  หรือเฉพาะตำแหน่งเราแถมฟรีครับ


- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์  ภาษาไทย
- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป _ภาค ก_ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- ข้อสอบภาษาไทย_การสรุปความและตีความหมายของบทควา
- ข้อสอบภาษาไทย_เฉลยละเอียด 300 ข้อ
- ความรู้ความสามารถทั่วไปคณิตศาสตร์_เฉลยละเอียด
- ข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น2542
- แนวข้อสอบพนักงานส่วนตำบล  _500 ข้อ
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2532  

    และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ข้อสอบ พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542
- ข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537

ซื้อแนวข้อสอบภาค ก วันนี้แถมฟรีแนวข้อสอบภาค ข หรือเฉพาะตำแหน่ง.....ด่วนมีจำนวนจำกัด

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน
1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
    - ผู้ช่วยวิศวกรโยธา ....จำนวน 1 อัตรา
    - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ....จำนวน 2 อัตรา
    - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ....จำนวน 1 อัตรา
    - ผู้ช่วยช่างเครื่องกล ....จำนวน 1 อัตรา
 
2) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ัมีทักษะ)
    - พนักงานขับรถยนต์ ....จำนวน 1 อัตรา
    - พนักงานขับเครื่องกจักรกลขนาดเบา ....จำนวน 1 อัตรา

ส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ทาง e-mail ภายในวันที่โอนเงิน 
สอบถามการสั่งซื้อ ที่  thai6354@gmail.com   หรือ   084-2624702 

*** โอนเงินชำระค่าเอกสาร ชื่อบัญชี นวพรรษ พิมวิเศษ *** 
- ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ เลขบัญชี  913-2-01150-5  สาขาเสริมไทยคอมเพล็กซ์ มหาสารคาม 

*** หลังจากโอนเงินแล้ว แจ้งการโอนเงิน / ให้แจ้งเวลาที่โอน เช่น โอนเวลา 10.15 น พร้อมแจ้งอีเมลที่จะให้ส่งข้อสอบด้วยครับ 
แจ้งเมลโดยการ ส่ง SMS มาที่  084-2624702  หรือส่งเมลมาที่  thai6354@gmail.com