[ใหม่] DRIVE IN RACKING SYSTEMS

514 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - คนดู 1,298
รายละเอียด

Drive in / Drive Through Racking System (LiFo)

Forklift trucks drive into lanes on racking specially built to provide support to the pallet along the pallet sides. Stacking often to 10 meters high and 4 or 5 but occasionally even 10 deep.   This system can provide very dense storage capacity, often low in access and rotation of products.         As the truck enters the racking, special precautions apply to ensure the compatibility of design between the truck, pallet and load the racking. Flat floors are advantageous.

            Usually the rack design incorporates a stability structure at the rear of the rack and therefore drive in indicates single access from one side. Drive thru requires this same stability to be provided by a variation in design.

________________________________________________________________________________________

เหมาะสำหรับการจัดเก็บ สินค้าที่แต่ละประเภทสินค้ามีจำนวนมากลักษณะการจัดเก็บคือ สินค้าที่เหมือนกัน เก็บไว้ในระดับเดียวกันโดยการจัดลำดับก่อนหลัง โดยสินค้าที่ต้องการขนย้ายก่อน อยู่ด้านหน้าเพื่อความสะดวก และประหยัดเวลา
ระบบโครงสร้างมีความแข็งแรงทนทาน สาทารถรับนํ้าหนักได้มากประหยัดพื้นที่ได้ถึง 40-60% เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดเก็บทั่วไป
คุณสมบัติของ Drive-In Racking
  • โครงสร้างออกแบบมาเพื่อประหยัดพื้นที่ได้ถึง 40-60%
  • เพิ่มประสิทธิภาพของการขนถ่ายสินค้า (Stock) เพราะสินค้าในแต่ละขั้นตอนต่างกันจึงง่ายต่อการจัดเก็บและลำเลียงออก
  • โครงสร้างมีความแข็งแรงทนทาน รับนํ้าหนักได้มาก สามารถปรับระดับชั้นให้เหมาะกับลักษณะสินค้าที่ต้องการจัดเก็บ

796765047933332.jpg

เรียน ท่านที่เคารพ

บริษัท ออล โลจีสติกส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มุ่งเน้นการจัดการคลังสินค้าตามหลักการฯ โดยทีมให้คำปรึกษาที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านนี้โดยเฉพาะช่วยให้ท่านมีการจัดการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ และส่วนการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดเก็บสินค้า (Storage Systems) ภายใต้ตราสินค้าคุณภาพ “ALEC” ในโอกาสนี้ทางบริษัทฯ ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ทางบริษัทได้จัดเตรียมไว้หลายรูปแบบ เพื่อให้ท่านเลือกใช้ตามความเหมาะสมของงาน เกิดประโยชน์สูงสุดตามสภาพพื้นที่การใช้งานของท่าน พร้อมกันนี้บริษัทฯ ยินดีให้คำปรึกษาและออกแบบให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จากประสบการณ์และความชำนาญงานในการให้คำปรึกษาที่ทำงานแบบเป็นระบบ และเป็นมืออาชีพ ถ้าหากมีการวางแผงที่ดี การผลิตตามการออกแบบทางวิศวกรรมซึ่งมีการคำนวณและอิงค์หลักการและแผนควบคุมต่างๆของ SEMA,FEM จึงทำให้ เป็นที่ยอมรับทั้งในหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชน
บริษัทฯ ยินดีรับใช้และบริการท่านด้วยนโยบายคุณภาพ :-
- การให้คำปรึกษาค้านการออกแบบคลังสินค้า โดย คณาจารย์ที่มีความรู้ด้านนี้โดยเฉพาะ
- การออกแบบผลิตภัณฑ์และคำนวณโครงสร้าง
- การผลิต การตรวจสอบคุณภาพ
- การติดตั้งส่งมอบงาน และรับประกันคุณภาพ
- การบริการหลังการขายและบริการชิ้นส่วนอะไหล่

ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับใช้ท่านในโอกาสนี้ และโอกาสต่อไป ขอขอบพระคุณท่าน มา ณ โอกาสนี้


นับถือ

วัชรินทร์ เบอเจอร์
(ผู้จัดการฝ่ายการตลาด)