ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] รวมข้อสอบองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก เจ๋งมาก

370 สัปดาห์ ที่แล้ว - มหาสารคาม - คนดู 202

399 ฿

รวมข้อสอบองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ลับสุดๆๆ

ภาค กตัวอย่างแนวข้อสอบ สุดยอดมากๆๆ
หมายเหตุ..ภาค..ขหรือเฉพาะตำแหน่งเราแถมฟรีครับ
- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์  ภาษาไทย
- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป _ภาค ก_ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- ข้อสอบภาษาไทย_การสรุปความและตีความหมายของบทควา
- ข้อสอบภาษาไทย_เฉลยละเอียด 300 ข้อ
- ความรู้ความสามารถทั่วไปคณิตศาสตร์_เฉลยละเอียด
- ข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น2542
- แนวข้อสอบพนักงานส่วนตำบล  _500 ข้อ
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2532  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ข้อสอบ พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542
- ข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537

ซื้อแนวข้อสอบภาค ก วันนี้แถมฟรีแนวข้อสอบภาค ข หรือเฉพาะตำแหน่ง.....ด่วนมีจำนวนจำกัด

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน
ระดับ 1
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
 
ระดับ 2
เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
เจ้าพนักงานป้องกันฯ จำนวน 2 อัตรา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา
นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
นายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
เจ้าพนักงานการประปา จำนวน 1 อัตรา
 
ระดับ 3
นักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
นักวิชาการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
นักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่สนทนาการ จำนวน 1 อัตรา

ส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ทาง e-mail ภายในวันที่โอนเงิน 
สอบถามการสั่งซื้อ ที่ thai6354@gmail.com หรือ 084-2624702 

*** โอนเงินชำระค่าเอกสาร ชื่อบัญชี นวพรรษ พิมวิเศษ *** 
- ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ เลขบัญชี 913-2-01150-5 สาขาเสริมไทยคอมเพล็กซ์ มหาสารคาม 

*** หลังจากโอนเงินแล้ว แจ้งการโอนเงิน / ให้แจ้งเวลาที่โอน เช่น โอนเวลา 10.15 น พร้อมแจ้งอีเมลที่จะให้ส่งข้อสอบด้วยครับ 
แจ้งเมลโดยการ ส่ง SMS มาที่ 084-2624702 หรือส่งเมลมาที่ thai6354@gmail.com