[ใหม่] ระบบงานท่อระบายอากาศ Exhaust

5 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - คนดู 453
รายละเอียด

ระบบงานท่อ Exhaust

  ผู้ผลิตท่อและออกแบบท่อระบายอากาศ  ท่อ Quick Fit ที่นำไปใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม  เช่น ฝุ่นจากโรงเลื่อย เศษฝุ่นจากงานพลาสติก  ฝุ่นจากผงสี

ฝุ่นจากงานตัดกระดาษ    ฝุ่นจากงานสีข้าว  ผงจากการขัดโลหะ       ผงจากงานพิมพ์  ผงปูนซีเมนต์  ถ่าน  ควัน  หมอก  ผงละเอียด  เศษไม้ ละอองน้ำมัน  ผงโกโก้  และงาน    อื่น ๆ  อีกมากมาย

  ท่อ Quick Fit  และ แคลมป์รัด  ติดตั้งได้รวดเร็วที่สุดในโลก  ลูกค้า

สามารถ  ติดตั้งงานหลาย ๆ  อย่างได้เอง   ทำความสะอาดและเปลี่ยนอะไหล่ได้ง่าย