ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] ทัวร์หลวงพระบาง4 วัน 3 คืนเริ่มจากหนองคาย,เที่ยวหลวงพระบาง,ทัวร์เวียงจันทร์อุ่นใจตลอดการเดินทาง บริการท่านด้วยความเต็มใจ

1 สัปดาห์ ที่แล้ว - อุบลราชธานี - คนดู 267

7,200 ฿

  • ทัวร์หลวงพระบาง4 วัน 3 คืนเริ่มจากหนองคาย,เที่ยวหลวงพระบาง,ทัวร์เวียงจันทร์อุ่นใจตลอดการเดินทาง บริการท่านด้วยความเต็มใจ รูปที่ 1
  • ทัวร์หลวงพระบาง4 วัน 3 คืนเริ่มจากหนองคาย,เที่ยวหลวงพระบาง,ทัวร์เวียงจันทร์อุ่นใจตลอดการเดินทาง บริการท่านด้วยความเต็มใจ รูปที่ 2
รายละเอียด

 เที่ยวหลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน เริ่มจาก หนองคาย

พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ – กุ้ยหลินเมืองลาววังเวียง – หลวงพระบางมรดกโลก – ล่องเรือแม่น้ำโขง

ติดต่อเพิ่มเติมที่ 087- 6487368, 082-3738736 (ยุทธ)

 

www.tourlaospakse.com

 

- วันที่ 1 : หนองคาย – สะพานมิตรภาพไทย-ลาว – วังเวียง – หลวงพระบาง (วันนี้ไม่มีโปรแกรมเที่ยว)

07.00 น. ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดหนองคาย  รับประทานอาหารเช้า (1) เสร็จจากทำภารกิจส่วนตัวเดินทางไปยังด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1

08.00 น. ถึง สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว ยื่นเอกสารด่านตรวจคนเข้าเมืองไทย-ลาว (ใช้เวลาประมาณ 40 นาที ในการทำเอกสาร) เสร็จแล้วนำคณะมุ่งหน้าสู่เมืองหลวงพระบาง

12.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง(2) ที่เมืองวังเวียง (จะแวะเที่ยววันขากลับ)

19.30 น. คณะเดินทางถึง เมืองหลวงพระบาง พักผ่อนตามอัธยาศัย ก่อนรับประทานอาหารเย็น(3) เสร็จแล้วนำคณะเดินชมสิ้นค้าใน ตลาดมืดเมืองหลวงพระบาง เพื่อย่อยอาหารก่อนกลับไปเช็คอินโรงแรมที่พัก...พักผ่อนตามอัธยาศัย...ราตรีสวัสดิ์

- วันที่ 2 : ตักบาตรข้าวเหนียว – พระราชวัง – วัดพูสี – วัดเชียงทอง – ถ้ำติ่ง – น้ำตกตาดกวางชี

05.30 น. นำคณะชมวัฒนธรรมการตักบาตรข้าวเหนียว ซึ่งในตอนเช้าจะมีพระภิกษุออกมาบิณฑบาตนับร้อยรูป (ถ้าทางคณะต้องการตักบาตรข้าวเหนียวเพื่อเป็นสิริมงคล ค่าใช้จ่าย ท่านล่ะ100 บาท) หลังจากตักบาตรเรายังสามารถเดินชม ตลาดเช้าหลวงพระบาง ท่านจะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองหลวงพระบาง พร้อมชิมกาแฟโบราณประชานิยม ที่หลายคนบอกว่าอร่อยที่สุดของหลวงพระบาง

07.30 น. รับประทานอาหารเช้า(4)

08.30 น. เข้าชม พระราชวังหลวง พระราชวังที่เคยเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว เยี่ยมชมห้องต่างๆ ที่เจ้าชีวิตเคยออกว่าราชการ ด้านหน้าพระราชวังประดิษฐาน พระบาง พระพุทธรูปปางประทานอภัย ศิลปะเขมร ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ หลวงพระบาง

09.30 น. นำคณะขึ้นชม ยอดดอยพูสี ขึ้นบันได 328 ขั้น ผ่านดงดอกจำปาลาว ส่งกลิ่นหอมให้คลายเหนื่อยจนถึงยอดดอย บนยอดดอยสามารถมองเห็นตัวราชธานีเก่าโอบล้อมด้วยขุนเขาสมญานามกล่าวขาน หลวงพระบางบ้านผาเมืองพูคู่อารยะธรรมล้านช้าง
11.00 น. หลังจากลงจากยอดดอย ต่อด้วย วัดเชียงทอง วัดที่สวยที่สุดของหลวงพระบาง พินิจดู วิหารหลวง ตะลึงกับความงามอันอ่อนช้อย ต้นศิลปะสกุลล้านช้าง ภายหลังได้รับการบูรณะสร้างเสริมใหม่ ซึ่งเป็นอัญมณีสุดยอดแห่งศิลปกรรม รูปทรงพญาเหยี่ยวสยายปีกร่อนลงแตะพื้นดิน หอพุทธไสยาสน์อยู่ด้านข้างงดวามวิจิตรศิลปะไร้มายา (NAIVE AT) โดดเด่นยิ่งนัก และหาชมได้ยาก

12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางเที่ยง(5) ในตัวเมืองหลวงพระบาง

13.00 น. ออกเดินทางไปยัง ท่าเรือบ้านสร้างไห เพื่อล่องเรือไปชม ถ้ำติ่ง ที่มีพระพุทธรูปนับหมื่นองค์ และชมบรรยากาศแม่น้ำโขงที่ล้อมรอบด้วยขุนเขา

16.00 น. ปิดท้ายด้วยโปรแกรมที่เย็นฉ่ำ นั้นคือ น้ำตกตาดกวางชี เป็นน้ำตกที่ตกจากภูเขาสูงถึง 70 เมตร ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ สายน้ำที่ไหลลงเป็นสายน้ำที่มีสีเขียวมรกต ซึ่งเกิดจากภูเขาหินปูนนั้นเอง และเรายังสามารถถ่ายภาพจากด้านหน้า ซึ่งภาพที่ออกมาสวยงาม (โปรแกรมนี้สามารถเล่นน้ำได้ด้วยนะครับผม) ปล. อย่าลืมชุดไปเปลี่ยนนะครับ

18.00 น. เดินทางกลับมายังตัวเมืองหลวงพระบาง รับประทานอาหารเย็น(6) และเดินช็อปปิ้งตลาดมืดก่อนเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย......

- วันที่ 3 : หลวงพระบาง – วังเวียง – ถ้ำจัง – นครหลวงเวียงจันทน์

05.00 น. เดินทางออกจากหลวงพระบาง มุ่งหน้าสู่วังเวียง
07.30 น. พักรับประทานอาหารเช้า(7)

11.00 น. เดินทางถึง เมืองวังเวียง พาคณะขึ้นชม ถ้ำจัง เป็นถ้ำหินงอกหินย้อยอันงดงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้น ด้านบนถ้ำมองเห็นวิวเมืองวังเวียง และบรรยากาศภูเขาหินปูนโดยรอบ จึงได้สมญานามว่า กุ้ยหลินเมืองลาว

12.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง(8) ในตัวเมืองวังเวียง เสร็จแล้วออกเดินทางต่อไปที่เวียงจันทน์

16.30 น. เดินทางถึง นครหลวงเวียงจันทน์ นำคณะเข้าเช็คอินโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย (พักในตัวเมือง)

18.00 น. นำคณะไปรับประทานอาหารเย็น(9) กับบรรยากาศสบายๆ ริมโขง จากนั้นนำชมราตรีเมืองลาว นครเวียงจันทน์ ช็อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง เดินทางกลับที่พัก หรือท่านใดสนใจท่องเที่ยวต่อตามอัธยาศัย.....

- วันที่ 4 : พระธาตุหลวง – ประตูชัย – หอพระแก้ว – วัดศรีเมือง – ตลาดเช้า – ดิ้วตี้ฟรี – หนองคาย

07.30 น. อรุณสวัสดิ์ รับประทานอาหารเช้า(10) เสร็จแล้วเช็คเอาท์ เก็บสัมภาระให้เรียบร้อย

08.30 น. นำท่านเข้ากราบสักการะ วัดพระธาตุหลวง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประตูชัย เป็นศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของประเทศลาว เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติลาว มีความหมายต่อจิตใจของประชาชนชาวลาวอย่างใหญ่หลวง จากนั้นนำท่านชม อนุสาวรีย์ประตูชัย สถาปัตยกรรมทีผสมผสานศิลปะล้านช้างกับฝรั่งเศสเข้าด้วยกันซึ่งตั้งตระหง่านอยู่กลางเมืองเวียงจันทน์ ประตูชัยแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงข้าราชการและพลเรือนที่เสียสละชีวิตในสงครามอินโดจีน

10.30 น. ชม หอพระแก้ว อดีตเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต และนำท่านกราบไหว้ เจ้าแม่ศรีเมือง ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของศาลหลักเมือง ให้ท่านขอพร ศาลเจ้าแม่ศรีเมือง เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งชาวลาว ให้ความเคารพนับถือกันเป็นอย่างมาก จากนั้นนำท่านเลือกซื้อสินค้านานาชนิดที่ ตลาดเช้าเวียงจันทน์ อาทิ โทรศัพท์มือถือ เหล้า ไวน์ เครื่องเงิน ผ้าไหม ซึ่งเป็นตลาดที่รวบรวมสินค้าทุกอย่าง

12.00 น. รับประทานอาหารกลางเที่ยง(11)
13.30 น. เดินทางถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองสะพานมิตรภาพ คณะสามารถ ช็อปปิ้งสิ้นค้าที่ ดิวตี้ฟรี ระหว่างรอเอกสาร
14.30 น. ข้ามฝั่งมาถึงไทยโดยสวัสดิภาพ ส่งคณะด้วยความประทับใจ จากหลวงพระบาง.....

อัตราค่าบริการ

จำนวน

4 ท่าน

6-7 ท่าน

8-9 ท่าน

10 – 12 ท่าน

ราคา/ท่าน

11,500 บาท

8,900 บาท

7,900 บาท

7,200 บาท

อัตรานี้รวม

- อาหาร 11 มื้อ ตามที่ระบุไว้
- รถ+น้ำมัน
- เอกสารและค่าธรรมเนียมต่างๆ
- โรงแรมที่พัก 3 คืน
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ และค่าร่องเรือชมถ้ำติ่ง
- บริการน้ำดื่มตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท
- มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง