ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] โปรแกรมจดทะเบียนนิติบุคคล จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน

2 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - เขตบางเขน - คนดู 642
รายละเอียด
โปรแกรมจดทะเบียนนิติบุคคล สำหรับช่วยกรอกแบบฟอร์มจดทะเบียนบริษัท จดห้างหุ้นส่วน ให้เป็นเรื่องง่าย และประหยัดเวลา

คุณสมบัติโปรแกรมจดทะเบียนนิติบุคคล
1. จดทะเบียนง่ายๆ สะดวกในการใช้งาน
2. จดทะเบียนได้ทั้ง บริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ห้างหุ้นส่วนสามัญ มีทุกรายการตั้งแต่จดจัดตั้ง, จดแก้ไขต่างๆ จนกระทั่งจดเลิก
3. มีแบบฟอร์มให้ทุกแบบ รวมถึง หนังสือยืนยันการชำระค่าหุ้น, ใบจองชื่อ, หนังสือมอบอำนาจ และอื่นๆ
4.
โปรแกรมจะพิมพ์ข้อมูล พร้อมแบบฟอร์มของกระทรวงฯ
(เป็นแบบฟอร์มที่ดาวน์โหลดมาจาก Web ของกระทรวงฯ สามารถใช้แทนแบบฟอร์ม
ที่ซื้อจากกระทรวงฯได้เลย)
5. แบบฟอร์มของกระทรวง ที่เป็นกระดาษสี เช่น แบบ ว., บอจ.5 สามารถใช้แบบฟอร์ม ที่โปรแกรมพิมพ์ออกมาได้
6. มีตัวอย่างพร้อมคำแนะนำ การจดทะเบียนของกระทรวงฯ
7.
ในแบบ บอจ.4, หนังสือบริคณห์สนธิฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
จะมีข้อความในการจดมาให้แล้ว เพียงใส่รายละเอียดที่เหลือลงไปได้เลย
รวมถึงแบบฟอร์มอื่นๆด้วย
8. สามารถพิมพ์แบบฟอร์มเปล่าได้
9. เก็บข้อมูลให้เพื่อสามารถกลับมาใช้ได้ ในคราวต่อไป พร้อมทั้งสามารถ Backup ข้อมูลได้
10. Update program ให้ถ้าแบบฟอร์มของทางกระทรวง มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
11. สามารถใช้ทั้งเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท, เครื่องพิมพ์ดอท, หรือเลเซอร์ก็ได้

*** พิเศษ เวอร์ชั่นใหม่ 3.0 *** โดยเพิ่ม Option การใช้งาน ดังนี้
1. สามารถกำหนดสิทธิ์แยกการใช้งานในแต่ละเมนูการใช้งาน และแต่ละข้อมูลนิติบุคคลได้
2.
เก็บบันทึกข้อมูลในหน้าแบบฟอร์มทั้งหมด เมื่อมีการสั่งพิมพ์
โดยจัดเก็บเป็นไฟล์รูปภาพ
สามารถค้นหาดูย้อนหลังได้ตามวันที่ที่สั่งพิมพ์ฟอร์มนั้นๆ
โดยการเก็บนั้นจะเก็บแยกในแต่นิติบุคคลและตามรายการจดทะเบียน
3. เปิดหน้าตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มกับหน้าจอแบบฟอร์มในโปรแกรมได้พร้อมกัน เพื่อความสะดวกในการเปรียบเทียบดูความถูกต้อง
4. ใช้งานบนระบบ LAN ได้
5. รองรับการแปรสภาพจากห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด
6. พิมพ์ใบหุ้นได้

Update Version 3.2.4 : สิ่งที่อัพเดท ในเวอร์ชั่นนี้
1. แก้ไขและเพิ่มเติม แบบฟอร์มล่าสุดจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
- บอจ.1 ,หนังสือรับรองบริษัท
- บอจ.3
- สสช.1
- คำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
- หนังสือขอส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
- หนังสือมอบอำนาจ
- หส.1 , หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วน
- หส.2
- คำรับรองการจดเป็นห้างหุ้นส่วน
- รายงานการประชุมผู้เป็นหุ้นส่วน
- ลช.2 , หนังสือรับรองการจดเลิก
- บอจ.5

สามารถทดลองใช้งานโปรแกรมจดทะเบียนนิติบุคคล ได้ที่ http://www.syserp.com


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
บจก.เอ็มทีไอเอส
เลขที่ 18 ห้องเลขที่ B1 ซ.รามอินทรา 32 แยก 4 ถ.รามอินทรา
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
โทร.02-9437466
Mobile 086-319-5389
http://www.syserp.com
E-mail:mtis.erp@gmail.com