ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] สอนภาษาจีน จันทบุรี

343 สัปดาห์ ที่แล้ว - จันทบุรี - คนดู 133

100 ฿


รับสอนภาษาจีนกลาง ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน-ระดับสูง เน้นทุกทักษะ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน

โดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ สถานที่เรียน ตรงข้ามโรบินสัน จันทบุรี(ตลาดมหาราช)

 ราคาเริ่มต้นเพียงชั่วโมงละ 100 บาท สอบถามเพิ่มเติมโทร 082-983-6868