[ใหม่] เอกสารติวสอบนักกีฏวิทยาปฏิบัติการ กรมวิชาการเกษตร

473 สัปดาห์ ที่แล้ว - มหาสารคาม - คนดู 152

399 ฿

  • เอกสารติวสอบนักกีฏวิทยาปฏิบัติการ กรมวิชาการเกษตร  รูปที่ 1
รายละเอียด
ข้อสอบนักกีฏวิทยาปฏิบัติการ

ถาม – ตอบ

ศัตรูพืชและการกำจัดศัตรูพืช

 

  1.  1.การระบาดของศัตรูพืชในแปลงการเกษตร เกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุใด

ตอบ เกิดขึ้นจากการที่มนุษย์เข้าไปทำลายระบบนิเวศ เช่น การทำลายสภาพแวดล้อม การหักล้างถางพง การตัดไม้ทำลายป่า การทำไร่เลื่อนลอย การเปลี่ยนพื้นที่ป่ามาทำเป็นพื้นที่การเกษตร การปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดเดียวเป็นพื้นที่กว้าง ๆ การกระทำเหล่านี้ที่มนุษย์สร้างขึ้นล้วนเป็นสาเหตุให้ความสมดุลของธรรมชาติสูญเสียไป


2. ระบบนิเวศ(ecological system หรือ ecosystem) หมายถึง

ตอบ พื้นที่หน่วยหนึ่งซึ่งเล็กหรือใหญ่ก็ได้ที่ประกอบไปด้วยสังคมสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกับสิ่งไม่มีชีวิต โดยแต่ละกลุ่มมีหน้าที่ของตนเองและควบคุมกันเองตลอดเวลา


3. ประชากร(population) หมายถึง

ตอบ กลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่เป็นชนิดเดียวกัน(same species)มาอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม สามารถผสมพันธุ์กันได้ มีการเกิด การตาย การอพยพเข้าและอพยพออก ประชากรในแต่ละกลุ่มซึ่งจะขึ้นกับสภาพแวดล้อมหรือปัจจัยทางชีวภาพและปัจจัยทางกายภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ควบคุมขนาดของประชากรให้เพิ่มขึ้นหรือน้อยลงได้ ขนาดของประชากรจึงมีความเปลี่ยนแปลง(population dynamics)อยู่เสมอ


4. ชุมชน(community) หมายถึง

ตอบ กลุ่มประชากรที่อยู่รวมกันกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในพื้นที่หนึ่ง ๆ ประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิ

หลายชนิด มีความสัมพันธ์กันในระดับชั้นของอาหาร(trophic levels) ได้แก่

1. ผู้ผลิตขั้นต้น(primary producers)

2. ผู้บริโภคขั้นต้น(primary consumers)

3. ผู้บริโภคขั้นที่สอง(secondary consumers)


5. ผู้ผลิตขั้นต้น(primary producers) หมายถึง

4. ผู้ย่อยสลาย(decomposers)

ตอบ  สิ่งมีชีวิตที่มีคลอโรฟิลล์ สามารถสังเคราะห์อาหารได้ด้วยตนเอง(autotroph) โดยอาศัยกระบวนการทางเคมี เช่น การสังเคราะห์แสง วงจรเคร็บ(Kreb’s cycle) และวงจรอื่น ๆ ที่อยู่ในกระบวนการผลิต ได้แก่ พืชชนิดต่าง ๆ นอกจากนั้นแล้วยังพืชยังสามารถสะสมอาหารหรือธาตุอาหารให้กับสิ่งมีชีวิตอื่น ได้อีกด้วย

 

6. ผู้บริโภคขั้นต้น(primary consumers) หมายถึง

ตอบ สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสังเคราะห์อาหารได้ด้วยตนเอง(heterotroph) ต้องอาศัยกินผู้ผลิตขั้นต้น ซึ่งได้แก่ สัตว์ที่กินพืช(herbivorous) เช่น แมลง กระต่าย วัว ควาย และวัชพืชบางชนิด


7. ผู้บริโภคขั้นที่สอง(secondary consumers) หมายถึง

ตอบ สัตว์ที่กินสัตว์ด้วยกัน(carnivorous) เช่น นกกินหนอน เสือกินวัวควาย ด้วงเต่าลายกัดกินเพลี้ยอ่อนเป็นอาหาร แตนเบียนทริโครแกรมมาทำลายหนอนกออ้อย เชื้อแบคทีเรีย Bacillus thruringensis ทำลายหนอนเจาะสมอฝ้าย เชื้อราไตรโคเดอมาทำลายเชื้อราโรคพืช

8. ผู้ย่อยสลาย(decomposers)หมายถึง

ตอบ สิ่งมีชีวิตที่ย่อยสลายพืชและสัตว์หรือกินซากเน่าเปื่อย(scavengers) เช่น แมลงบางชนิด เห็ด รา และแบคทีเรียบางชนิด


9. ความหลากหลายทางชีวภาพ(biodiversity) หมายถึง

ตอบ ความหลากหลายของสายพันธุ์และชนิดของสิ่งมีชีวิตในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง


10. ความหลากหลายทางชีวภาพ แบ่งออกเป็นกี่ประเภท

ตอบ 3 ประเภท ได้แก่  

1. ความหลากหลายของชนิด(species diversity)

2. ความหลากหลายทางพันธุกรรม(genetic diversity)

3. ความหลากหลายทางนิเวศวิทยา(ecological diversity) 


ดูแนวข้อสอบเพิ่มเติมคลิ๊กเลย

http://www.sobdaidee.com/read.php?tid=7040


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักกีฏวิทยาปฏิบัติการ ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- การแพร่ระบาดของศัตรูพืช

- ความรู้เกี่ยวพฤกษศาสตร์ อนุกรมวิธานพืช

- นิเวศวิทยาของศัตรูพืช

- แนวข้อสอบเรื่อง อนุกรมวิธาน

- แนวข้อสอบเรื่องศัตรูพืชและการกำจัดศัตรูพืช

- พื้นฐานทางจุลชีววิทยา

- สรุปวิชาชีววิทยา

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 081-0477807 (ครูนก)
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ  เลขที่บัญชี 409-0-84237-9 ธ.กรุงไทย 
 สาขา มหาสารคาม ประเภท ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี    สุวัชร พระกาย 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ 
 nokkaten_maree@hotmail.com