ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] IJ TG-B12 ทัวร์ ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน บิน TG ทัวร์ จีน

8 สัปดาห์ ที่แล้ว - นนทบุรี - บางบัวทอง - คนดู 1,060

15,888 ฿

  • IJ TG-B12 ทัวร์ ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน บิน TG รูปที่ 1
  • IJ TG-B12 ทัวร์ ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน บิน TG รูปที่ 7
รายละเอียด
ทัวร์ จีน

CODE: TG-B12 ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน3 คืน
มหานครปักกิ่ง ชมกำแพงเมืองจีน “1 ใน 7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก”
ชมกายกรรมปักกิ่ง “สุดยอดโชว์ระดับโลก”
นั่งสามล้อหูถ้ง หอฟ้าเทียนถาน พระราชวังกู้กง
จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังฤดูร้อน ช้อปปิ้งถนนหวังฝูจิ่ง และ ตลาดรัสเซีย
สุดพิเศษ>Buffet Chekiskan พร้อมเครื่องดื่มไม่อั้น ,
เป็ดปักกิ่ง ไวน์แดง,สุกี้มองโกล
บินตรงสู่ ปักกิ่ง โดยสายการบิน THAI AIRWAYS
พักปักกิ่ง 3 คืน (โรงแรมระดับ 4 ดาว) **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**

กำหนดการเดินทาง

วันเดินทาง

16-20 พ.ค. 15,888 4,500 25

23-27 พ.ค. 16,888 4,500 25

1-5 มิ.ย. 16,888 4,500 25

8-12 มิ.ย. 16,888 4,500 25

13-17 มิ.ย. 16,888 4,500 25

27 มิ.ย.-1 ก.ค. 16,888 4,500 25

ไม่มีราคาเด็ก INF 6,000฿

กำหนดการเดินทาง : เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2561

วันที่แรก: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-กรุงปักกิ่ง
วันที่สอง: ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-หอฟ้าเทียนถาน-กายกรรมปักกิ่ง ä อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น
วันที่สาม: พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน-ตลาดรัสเซีย-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก ä อาหารเช้า ,เที่ยง,เย็น
วันที่สี่: กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน) -นั่งสามล้อหูถ้ง-ถนนหวังฟู่จิ่ง
ä อาหารเช้า ,เที่ยง,เย็น
วันที่ห้า: ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ดาวน์โหลดโปรแกรม >>

https://fa.lnwfile.com/_/fa/_raw/xc/42/v5.pdf

สายด่วน: 092-903 1997 / 063-146 6745 / 092-698-4494
IDLINE: 0929031997 / 0631466745 / 0926984494
https://www.facebook.com/alldestination
E-mail: alldestination@gmail.com
http://www.alldestinationtour.com