ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สูงวัย แจ่มใส เบิกบาน

211 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - คนดู 211

3,990 ฿

  • ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สูงวัย แจ่มใส เบิกบาน รูปที่ 2
  • ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สูงวัย แจ่มใส เบิกบาน รูปที่ 3
  • ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สูงวัย แจ่มใส เบิกบาน รูปที่ 4
  • ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สูงวัย แจ่มใส เบิกบาน รูปที่ 5
รายละเอียด

ค่ายส่งเสริมสุขภาพ  สูงวัย แจ่มใส เบิกบาน

                                                         24-25 สิงหาคม 2556

                                       ณ...The Royal Gems Golf Resort Salaya

   ก้าวทันความสูงวัย..

 

     ◊  รู้จักโครงสร้างร่างกายตัวเองผ่านนักกายภาพบำบัด เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ สาเหตุของอาการปวด

     ◊  เรียนรู้และรับมือการเปลี่ยนแปลงระบบต่างๆ ในร่างกาย เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ

    ◊  กำหนดจิตให้ผ่อนคลายเพื่อลดความเครียด ปัจจัยเสี่ยงหนึ่งของโรคความดันโลหิตสูง

    ◊   ฝึกการประสานสัมพันธ์ของสมองและทักษะของกล้ามเนื้อมัดเล็กที่มักถดถอยในวัยสูงอายุ

    ◊    ออกกำลังกายในน้ำ ที่ได้ทั้งสุขภาพ รักษาและบรรเทาอาการปวดกระดูกและกล้ามเนื้อ เหมาะสมที่สุดในกลุ่มผู้สูงอายุ

    ◊   พัฒนาการประสานสัมพันธ์ของสมองและฝึกการทรงตัวกับตาราง 9 ช่อง

    ◊   เข้าใจ ปรับตัว และรู้ทันภัยสุขภาพ ในฐาน walk rally

  24 ส.ค. 56

 

7.00 น.

พร้อมกันที่ หน้าโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

9.00 น.

มาถึง The Royal Gems Golf Resort Salaya

9.30-10.30 น.

รู้จักโครงสร้างร่างกายตัวเอง

10.45 – 12.00 น.

ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของวัย

13.00 – 14.00 น.

กำหนดจิต เติมกำลังชีวิต

14.00 – 16.00 น.

ฝึกสมองประลองฝีมือ

16.30-18.00 น.

ธาราบำบัด (aqua aerobics)

18.30 น.

รับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนตามอัธยาศัย

25 ส.ค. 56

 

6.30 - 7.30 น.

ฝึกประสานสัมพันธ์และการทรงตัวกับตาราง 9 ช่อง

7.30 - 9.00 น.

รับประทานอาหารเช้า

9.00-11.00 น.

Walk rally  เข้าใจ รู้ทัน ป้องกัน ภัยสุขภาพ

สถานี  1  ขอขับ ขอถ่าย

สถานี 2   ยอยาโยงใย

สถานี 3   ยักย้ายถ่ายเท

สถานี 4   บ้านปลอดภัย ห่างไกลอุบัติเหตุ

11.00-12.00 น.

สรุปกิจกรรม

11.30-13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน และ Check out

14.00 น.

กลับถึง โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุตารางกิจกรรมอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม   สวมเสื้อผ้าชุดสบาย ยาประจำตัว ชุดว่าย น้ำ และชุดออกกำลังกาย

               ชื่อบัญชี  บริษัทโครนัส (ประเทศไทย) จำกัด

ธนาคารไทยพานิชย์ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์

บัญชีเลขที่  205–3–00329–5   กระแสรายวัน

ขอให้ท่านตอบรับและโอนเงินก่อนวันที่ 15 สิงหาคม 2556