ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] เครื่องกรองน้ำด่าง (อัลคาไลน์)

340 สัปดาห์ ที่แล้ว - นครราชสีมา - คนดู 255

22,880 ฿

  • เครื่องกรองน้ำด่าง (อัลคาไลน์) รูปที่ 1
  • เครื่องกรองน้ำด่าง (อัลคาไลน์) รูปที่ 3
รายละเอียด
เครื่องกรองน้ำ นาโนแคล (น้ำดื่มแคลเซี่ยม)

สรรพคุณ

ได้น้ำดื่มที่มีออกซิเจน เป็นน้ำที่ส่งผลดีต่อสุขภาพซึ่งเป็นด่าง (อัลคาไลน์) และโดยเฉพาะคุณสมบัติพิเศษ มีปริมาณแคลเซี่ยมสูง
น้ำที่ปราศจากสารพิษ และทำปฏิกิริยาสะเทินกรดให้เกิดสภาวะเป็นกลาง
ปราศจากคลอรีล และจุลชีพต่างๆ เช่น แบคทีเรีย
ป้องกันการเกิดเชื้อโรคที่มาจากน้ำ

จุดเด่น  ได้ดื่มน้ำที่มีคุณภาพจากเครื่องกรองน้ำระบบนาโนที่มีคุณภาพสูง ราคาถูก และประหยัดค่าใช้จ่าย
          ช่วยประหยัดระยะยาว ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ไม่ต้องต้ม ไม่ชำรุด และง่ายต่อการติดตั้ง และเปลี่ยนอุปกรณ์
          สามารถเปลี่ยนไส้กรองเมื่อครบอายุการใช้งาน ราคาถูก