[ใหม่] ทำจริง เพิ่มจริง ๆ

448 สัปดาห์ ที่แล้ว - เพชรบูรณ์ - คนดู 237
  • ทำจริง เพิ่มจริง ๆ รูปที่ 1
รายละเอียด

วันนี้..โอกาสทองของคนใช้โทรศัพท์มือถือมาถึงแล้ว

เมื่อ กสท. ได้มอบหมายให้ บริษัท สยามแอดวานซ์เน็ทเวิร์คส์ จำกัด

นำระบบโทรศัพท์มือของ กสท. คือ CATCDMA 

มาทำการตลาดในระบบธุรกิจแบบ เครือข่าย

จ่ายผลตอบแทนแบบ MLM

ต่อจากนี้ไป คนไทยใช้โทรศัพท์มือถือจ่ายเงินเท่าเดิม หรือ น้อยกว่าเดิม

แต่มีรายได้จากการใช้โทรศัพท์มือถือครั้งแรกของโลก

ถ้าคุณเป็นคนไทยที่ต้องการเป็นเจ้าของระบบการสื่อสาร(โทรศัพท์มือถือ)

ที่ใช้เองก็จ่ายเงินน้อย  แนะนำคนอื่นใช้ก็มีรายได้จากระบบเครือข่ายด้วย

คุณต้องรีบสมัครเป็นสมาชิกร่วมขยายธุรกจกับ CATCDMA

http://www.twnth.com/0409

http://www2.twnth.com/0409

วัชรนนท์มีธรรม

0864441155