ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] IT Maintenance Service

313 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - คนดู 135

บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ IT Outsource
เป็นอีกหนึ่งบริการที่ทาง SEG จัดเตรียมให้กับทางลูกค้า IT Outsource บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ เป็นบริการที่จะช่วยบริษัทของคุณแก้ปัญหาการใช้งานด้านระบบคอมพิวเตอร์อย่าง มืออาชีพ หากคุณยังไม่พร้อมที่จะมีเจ้าหน้าที่ไอทีประจำ IT Outsource บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ จาก SEG ช่วยท่านดูแลงานด้านระบบคอมพิวเตอร์ให้คุณด้วยประสิทธิภาพในการให้บริการอย่างมืออาชีพ  ความรวดเร็วในการเข้าแก้ไขปัญหา ความเป็นระเบียบเรียบร้อยหลังจากการปฏิบัติงาน รวมถึงการให้ความรู้เบื้องต้นในการแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์  ทั้งยังอัพเดทเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับลูกค้า  บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ IT Outsource จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับองค์กรของท่าน1.  ความใส่ใจของทีมงาน IT Outsource จาก SEG ทุกท่าน มีการติดตามทุกเรื่องที่ลูกค้าแจ้งและทำการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้เร็วที่สุด
2.  ความรู้ความสามารถของทีมงาน IT Outsource ทุกท่านผ่านประสบการณ์ทั้งงานวางระบบและงาน Support มามากกว่า 10 ปี ดังนั้นทุกเรื่องที่เกี่ยวกับระบบไอทีเราช่วยท่านได้
3.  ความรวดเร็วในการแก้ปัญหาของทีมงาน IT Outsource   เรามีเจ้าหน้าที่ที่จะคอยให้ความช่วยเหลือลูกค้าทันทีที่มีการแจ้งเรื่องมายัง SEG  คุณจึงมั่นใจได้ว่างานของคุณจะสามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่ต้องรอการแก้ปัญหาแบบข้ามวันข้ามคืน
4.  การให้คำปรึกษาและแนะนำ  ในการทำงานไม่เพียงแต่เราจะทำการแก้ปัญหาเพียงอย่างเดียวแต่เรายังมีการแนะนำและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเพื่อปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้การใช้งานเหมาะสมกับองค์กรของลูกค้า
5.  การรักษาความปลอดภัยและความลับของข้อมูล  เพื่อที่ลูกค้าจะมันใจได้ว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้นก็ตามข้อมูลทางธุรกิจของลูกค้าจะยังคงอยู่และสามารถนำขึ้นมาใช้งานได้ทันที  รวมถึงการรักษาความลับทางธุรกิจของลูกค้า  ซึ่งเป็นภาระกิจที่ IT Outsource ของ SEG ตระหนักถึงความสำคัญ
6.  Service Log เรามีการพัฒนาโปรแกรมระบบงานซ่อมบำรุงขึ้นมาเพื่อทำการบันทึกทุกปัญหาที่ลูกค้าแจ้งและทางทีมงาน IT Outsource พบลงในโปรแกรม  ลูกค้าสามารถติดตตามสถานะและผลการแก้ไขของไอทีแบบออนไลน์
7.  รายงาน  จากโปรแกรมระบบซ่อมบำรุงที่เราสามารถจัดส่งรายงานให้กับลูกค้า  ซึ่งลูกค้าจะทราบ สถานะงานแจ้งต่างๆ ปัญหาที่พบพร้อมแนวทางแก้ไข ซึ่งข้อมูลที่บันทึกนี้จะทำให้เห็นถึงปัญหาในแต่ละส่วนอย่างชัดเจน และเราจะนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางแก้ไขให้กับลูกค้าต่อไป.