ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] ตั๋วรถไฟยูโรพาสราคาถูก วิ่งหลายเส้นทางหลายประเทศทั่วโลก ราคาอัพล่าสุดปี 2553 แฝดทัวร์เลยครับ

402 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - คนดู 684

8,000 ฿

  • ตั๋วรถไฟยูโรพาสราคาถูก วิ่งหลายเส้นทางหลายประเทศทั่วโลก ราคาอัพล่าสุดปี 2553 แฝดทัวร์เลยครับ รูปที่ 1
รายละเอียด

ตั๋วรถไฟยูโรพาสราคาถูก วิ่งหลายเส้นทางหลายประเทศทั่วโลก ราคาอัพล่าสุดปี 2553 แฝดทัวร์เลยครับ

Eurail Global pass :เป็นบัตรสำหรับโดยสารรถไฟโดยไม่จำกัดระยะทางใน 21 ประเทศ (ออสเตรีย เบลเยี่ยม โครเอเชีย เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส  เยอรมัน กรีซ อิตาลี สเปน โปรตุเกส  ไอร์แลนด์  โรมาเนีย สโลวัค สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์  ฮังการี ลักเซมเบอร์ก เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ และ สาธารณรัฐเชค)

 

**global pass : เป็นตั๋วที่ใช้เดินทางแบบต่อเนื่อง

**global flexi pass : เป็นตั๋วที่ใช้เดินทางแบบต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องก็ได้ภายในระยะเวลา 2 เดือน

                                        Adult 1st          Child 1st         Adult saver 1st    Child saver 1st    Youth 2nd class

Global pass

15 days                       EUR 517            EUR 259          EUR 438        EUR 219.50     EUR 336

21days                                670                 335.50                  569                285                 434

1 month                              832                  416.50                  706              353.50              541

2 months                         1,174                  587.50                  998              499.5                764

3 months                         1,149                  725                    1,236              618.5                944

Global flexi      

10 days /2 months              610                  305.5                    518              259.5                398

15 days /2months               801                  401                       683              342                    521

 

 

Condition

 

  •เด็กอายุระหว่าง 1 - 5 ปี สามารถเดินทางฟรีเมื่อไม่ต้องการที่นั่งหรือที่นอนส่วนตัว

  •เด็กอายุระหว่าง 6 – 15 ปี  สามารถเดินทางฟรี เมื่อเดินทางกับพ่อแม่ โดยไม่จำกัดจำนวนเด็ก หรือ                       ในกรณีที่ไม่ได้เดินทางกับพ่อแม่ สามารถซื้อบัตรโดยสารได้ในอัตราครึ่งราคาของอัตราผู้ใหญ่

  •Saver  :  สำหรับบุคคล 2 – 5 คนที่เดินทางด้วยกันตลอดเวลา (ราคาต่อบุคคล)

  •Youth  :  สำหรับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 12 – 25 ปี  เท่านั้น

  •การทำ Refund จะได้คืน 85% ก็ต่อเมื่อตั๋วไม่มีการใช้  และต้องทำภายในระยะเวลา 1  ปี นับจากวันที่ออกตั๋ว

  •กรณีที่ตั๋วหายหรือถูกขโมยไม่สามารถทำการ Refund คืนได้

  •อัตรานี้ยังไม่รวมค่าออกตั๋ว (สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้)

 

 

 

EURAIL SELECTPASS :เป็นบัตรโดยสารที่ให้สิทธิ์ท่านในการเลือกเดินทางครอบคลุมเครือข่ายรถไฟใน 3,4 หรือ 5 ประเทศที่มีพรมแดนเชื่อมติดกัน(ดูว่าประเทศใดที่มีพรมแดนเชื่อมต่อกันได้ในหน้าถัดไป)

 

***เป็นตั๋วที่ใช้เดินทางต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องก็ได้ภายในระยะเวลา 2 เดือน

                                       Adult 1st class     Child 1st class       Adult saver 1st   Child saver 1st Youth 2nd class

Eurail select 3 countries

            5days 2 months            EUR 327          EUR 164          EUR 278          EUR 139.50     EUR 213

            6days 2 months                   361                   181                 309                    155                  237

            8days /2months                  429                     215                366                    183.50            278

            10days/2months                497                     249                 420                     210.50           321

Eurail Select 4 countries           

           5days /2months EUR 366          EUR 183.50     EUR 310          EUR 155.50     EUR 238

            6days /2months                  400                     200.50           341                     171                   260

            8days /2months                  467                     234                398                    199.50               304

            10days/2months                 534                     267.50           453                     227                   346

Eurail Select 5 countries           

            5days /2months            EUR 404          EUR 202.5      EUR 343          EUR 172          EUR 263

            6days/2months         438                  219.5               372                  186.5               284

            8days /2months                   506                   253.5               429                   215                 327

            10days/2months                 571                    286                  484                   242.5              370

            15days/2months                 724                    363                  616                   309                 471

 

 

Condition

 

  •เด็กอายุระหว่าง 1 - 5 ปี สามารถเดินทางฟรีเมื่อไม่ต้องการที่นั่งหรือที่นอนส่วนตัว

  •เด็กอายุระหว่าง 6 – 15 ปี  สามารถ เดินทางฟรี เมื่อเดินทางกับพ่อแม่ โดยไม่จำกัดจำนวนเด็กหรือ ในกรณีที่ไม่ได้เดินทางกับพ่อแม่ สามารถซื้อบัตรโดยสารได้ในอัตราครึ่งราคาของอัตราผู้ใหญ่

  •Saver  :  สำหรับบุคคล 2 – 5 คนที่เดินทางด้วยกันตลอดเวลา (ราคาต่อบุคคล)

  •Youth  :  สำหรับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 12 – 25 ปี  เท่านั้น

  •การทำ Refund จะได้คืน 85% ก็ต่อเมื่อตั๋วไม่มีการใช้  และต้องทำภายในระยะเวลา 1  ปี นับจากวันที่ออกตั๋ว

  •กรณีที่ตั๋วหายหรือถูกขโมยไม่สามารถทำการ Refund คืนได้

  •อัตรานี้ยังไม่รวมค่าออกตั๋ว (สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้)

 

 

 

 

EURAIL AUSTRIA – CZECH REPUBLICPASS :

เป็น บัตรโดยสารที่ใช้เดินทางรถไฟในเครือข่ายของการรถไฟแห่งชาติออสเตรียและสา ธารณรัฐเชค โดยไม่จำกัดระยะทาง วันเดินทางต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องก็ได้ภายใน 2 เดือน

                                                      Adult 1st         Child 1st        Adult saver 1st      Child saver 1st      Youth 2nd cl

Eurail Austria-CzechPass        

            4days/2months EUR 183          EUR 92            EUR 156          EUR 78.5         EUR 119

            5days/2months        207                 104                    177                  89                      136

            6days/2months        232               116.5                  198                   99.5                   151

            7days/2months        257               129                     218                 109.5                   167

            8days/2months        281               141                     239                 120                      184

            9days/2months        306               153.5                  260                 130.5                   199

            10days/2months                 331                166                     281                 141                       216

 

 

 

 

EURAIL AUSTRIA – HUNGARYPASS:

เป็น บัตรโดยสารที่ใช้เดินทางรถไฟในเครือข่ายของการรถไฟแห่งชาติออสเตรียและ ฮังการี โดยไม่จำกัดระยะทาง วันเดินทางต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องก็ได้ภายใน 2 เดือน

 

                                             Adult 1st class    Child 1st class     Adult saver 1st      Child saver 1st       Youth 2nd

Eurail Austria-HungaryPass     

            4days/2months EUR 183          EUR 92                  EUR 156        EUR 78.5        EUR 119

            5days/2months          207                104                         177                 89                   136

            6days/2months         232              116.5                         198                 99.5                151

            7days/2months       257                  129                            218            109.5                167

            8days/2months       281                  141                            239            120                   184

            9days/2months       306                  153.5                         260            130.5                199

            10days/2months                 331                  166                            281            141                   216

 

 

EURAIL AUSTRIA-SWITZERLANDPASS:

เป็น บัตรโดยสารที่ใช้เดินทางรถไฟในเครือข่ายของการรถไฟแห่งชาติออสเตรียและ สวิศเซอร์แลนด์ โดยไม่จำกัดระยะทาง วันเดินทางต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องก็ได้ภายใน 2 เดือน

 

                                                  Adult 1st class   Child 1st class     Adult saver 1st       Child saver 1st       Youth 2nd

Eurail Austria-Swiss pass         

            4days/2months EUR 276          EUR 138.5        EUR 234            EUR 117.5       EUR 193

            5days/2months        306                    153.5                 260                   130.5          214

            6days/2months        337                    169                     286                  143.5          237

            7days/2months        367                    184                     312                  156.5          258

            8days/2months        398                    199.5                  338                  169.5          279

            9days/2months        429                    215                     365                  183              300

            10days/2months                 459                     230                     391                   196             321

 

 

 

EURAIL BENELUX-GERMANYPASS:

เป็น บัตรโดยสารที่ใช้เดินทางรถไฟในเครือข่ายของการรถไฟแห่งชาติเบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบอร์ก และ เยอรมัน โดยไม่จำกัดระยะทาง วันเดินทางต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องก็ได้ภายใน 2 เดือน

 

                                             Adult 2nd       Child 2nd           Adult                Child          youth

                                                                                            Saver 2nd       Saver 2nd           2nd

Eurail Benelux- Germany         

            5days/2months      EUR 230       EUR 115.5     EUR 186          EUR 93.5         EUR 186

            6days/2months              254             127.5              204                102.5                 204

            8days/2months              300             150.5              240                120.5                 240

            10days/2months                         349              175                  279                140                   279

 

 

EURAIL CZECH REPUBLIC – GERMANYPASS:

เป็น บัตรโดยสารที่ใช้เดินทางรถไฟในเครือข่ายของการรถไฟแห่งชาติสาธารณรัฐเชคและ เยอรมัน โดยไม่จำกัดระยะทาง วันเดินทางต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องก็ได้ภายใน 2 เดือน

 

                                            Adult 2nd        Child 2nd            Adult              Child         Youth

                                                                                          Saver 2nd               Saver 2nd        2nd

Eurail Czech – Germany          

            5days/2months         EUR 233    EUR 117          EUR 200        EUR 100.5    EUR 200

            6days/2months                  259           130                  223                112                 223

            8days/2months       307                      154                  265                133                 265

            10days/2months                 354                      177.5               309                155                 309

 

 

EURAIL DENMARK – SWEDEN;

เป็นบัตรโดยสารที่ใช้เดินทางรถไฟในเครือข่ายของการรถไฟแห่งชาติเดนมาร์คและสวีเดน โดยไม่จำกัดระยะทาง วันเดินทางต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องก็ได้ภายใน 2 เดือน

                                             Adult 2nd        Child 2nd           Adult            Child             Youth                                                                                                                                   saver 2nd     saver 2nd           2nd                      

Eurail Denmark  Sweden         

            4days/2months         EUR 212  EUR 106.5       EUR 180          EUR 90.5         EUR 159

            5days/2months                  236        118.5                200               100.5                 177

            6days/2months      270                    135.5                230               115.5                 203

            8days/2months      299                    150                   254               127.5                 225

            10days/2months                331        166                   281               141                    249

 

 

EURAILFRANCE-GERMANYPASS;

เป็นบัตรโดยสารที่ใช้เดินทางรถไฟในเครือข่ายของการรถไฟแห่งชาติฝรั่งเศสและเยอรมัน โดยไม่จำกัดระยะทาง วันเดินทางต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องก็ได้ภายใน 2 เดือน

 

                                                         Adult 2nd          Child 2nd           Adult              Child          Youth

                                                                                                           Saver 2nd        Saver 2nd       2nd

Eurail France-Germany            

           4days/2months                       EUR 263    EUR 132        EUR 237        EUR 119    EUR 204

            5days/2months                   290                        145.5          261                    131             225

            6days/2months                   317                        159              283                   142             247

            8days/2months                   372                        186.5          324                    162.5          290

            10days/2months                            427                         214              372                  186.5          336

 

 

EURAIL FRANCE – ITALYPASS;

เป็นบัตรโดยสารที่ใช้เดินทางรถไฟในเครือข่ายของการรถไฟแห่งชาติฝรั่งเศสและอิตาลี โดยไม่จำกัดระยะทาง วันเดินทางต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องก็ได้ภายใน 2 เดือน

 

                                              Adult 2nd           Child 2nd            Adult             Child           Youth

                                                                                                   Saver 2nd       Saver 2nd        2nd

Eurail Franc-Italy         

            4days/2months           EUR 231                EUR 116        EUR 204      EUR 102.5    EUR 174

            5days/2months                    257                       129                226               113.5              194

            6days/2months        284                      142.5             250               125.5              213

            7days/2months        309                      155                271               136                 236

            8days/2months                    337                       169                297               149                 257

            9days/2months        364                      182.5             320               160.5              276

            10days/2months                   391                      196                341                171                298

 

 

 

Condition

 

  •เด็กอายุระหว่าง 1 - 5 ปี สามารถเดินทางฟรีเมื่อไม่ต้องการที่นั่งหรือที่นอนส่วนตัว

  •เด็กอายุระหว่าง 6 – 15 ปี  สามารถเดินทางฟรี เมื่อเดินทางกับพ่อแม่ โดยไม่จำกัดจำนวนเด็กหรือ ในกรณีที่ไม่ได้เดินทางกับพ่อแม่ สามารถซื้อบัตรโดยสารได้ในอัตราครึ่งราคาของอัตราผู้ใหญ่

  •Saver  :  สำหรับบุคคล 2 – 5 คนที่เดินทางด้วยกันตลอดเวลา (ราคาต่อบุคคล)

  •Youth  :  สำหรับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง  12 – 25 ปี  เท่านั้น

  •การทำ Refund จะได้คืน 85% ก็ต่อเมื่อตั๋วไม่มีการใช้  และต้องทำภายในระยะเวลา 1  ปี นับจากวันที่ออกตั๋ว

  •กรณีที่ตั๋วหายหรือถูกขโมยไม่สามารถทำการ Refund คืนได้

  •อัตรานี้ยังไม่รวมค่าออกตั๋ว (สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้)