[ใหม่] รับแปลเอกสารทุกภาษา รับรองคุณภาพ/บริการทำวีซ่า/รับรองเอกสารโดยกระทรวงการต่างประเทศและสถานทูตต่างๆ/ผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรร

624 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - คนดู 1,746
รายละเอียด

รับแปลเอกสารทุกภาษา/รับรองเอกสารโดยกระทรวงการต่างประเทศและสถานทูตต่างๆ / ผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม /  โนตารี่พับลิค / จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ / บริการทำวีซ่า / ทำใบขับขี่สากล/ ประกันการเดินทาง / ตั๋วเครื่องบิน
เวิลด์ไวด์ทรานสเลชั่นบายสุภัชชา

บริการแปลเอกสารและให้คำปรึกษาด้านงานแปลทุกประเภท
ทุกภาษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา งานแปลทุกงานเน้นด้านคุณภาพมากที่สุด
- บริการแปลเอกสารทุกภาษาและล่ามโดยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์กว่า 20 ปี
ทั้งผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งเป็นเจ้าของภาษา ทุกภาษารับรองคุณภาพ
- แปลเอกสารสำหรับเดินทางไปต่างประเทศเช่น แต่งงาน ศึกษาต่อต่างประเทศ คู่หมั้น ติดตามผู้ปกครอง ฯลฯ พร้อมรับรองกระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตต่างๆเช่น ทะเบียนบ้าน ใบเกิด บัตรประชาชน ใบสมรส ใบหย่า ใบอุปการะบุตร ฯลฯ
- บริการแปลและรับรองเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรมและโนตารี่พับลิค
- บริการรับรองเอกสารโดยกระทรวงการต่างประเทศและสถานทูตต่างๆ
- ที่ปรึกษาด้านงานแปลทุกประเภทในการนำไปใช้ตามหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ภาษาที่หายากเกือบทุกภาษามีบริการ ราคาเป็นกันเองโทรสอบถามได้
- รับจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติและให้คำปรึกษา
- บริการขอวีซ่าทุกประเทศ และให้คำปรึกษาโดยผู้มีประสบการณ์ เช่น วีซ่าคู่สมรส วีซ่าคู่หมั้น วีซ่านักเรียน วีซ่าท่องเที่ยว ฯลฯ
- บริการทำใบขับขี่สากล
- ตั๋วเครื่องบินและประกันการเดินทาง
- รับพิมพ์วิทยานิพนธ์และงานพิมพ์ทุกชนิด ทำอาร์ตเวิร์ค
ผลงาน
 การพัฒนาสวนป่าในประเทศไทย ภาษาอังกฤษ-ไทย เสนอสำนักพระราชวัง
 คำบรรยายใต้ภาพเขียนสีน้ำมัน ไทย- อังกฤษ สำหรับงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
ณ กรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
 การประชุมเอเปค กรุงเทพมหานคร แปลคำบรรยายเกี่ยวกับกรุงเทพมหานคและการแสดงขบวนพยุหยาตราทางชลมาครภาษาอังกฤษ
 รายงานการศึกษาข้อมูลและระบบการทำวิจัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ของสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
 เว็บไซด์เมืองพัทยา 7 ภาษา ได้แก่ อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี สเปน รัสเซีย ฝรั่งเศส
 งานวิจัยเรื่อง กำหนดเวลาเชิงกลยุทธ์ในการรักษาด้วยยาต้านรีโทรไวรัส อังกฤษ –ไทย ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันวิจัยสุขภาพแห่งชาติ เป็นงานของศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย  พ.ศ. 2551
 วิทยานิพนธ์เรื่องจำนวนบุตรในอุดมคติ ไทย – อังกฤษ
 สัญญาการให้บริการ ระหว่างการสื่อสารแห่งประเทศไทยและสำนักข่าวรอยเตอร์ ไทย – อังกฤษ
 วิทยานิพนธ์เรื่องโรคความดันโลหิตสูง ไทย –อังกฤษ
 รายงานประจำปีของบริษัทสหยูเนียน บริษัทถิรไทย การไฟฟ้าราชบุรี ฯลฯ
 งบดุลและสัญญาต่างๆ
• ฯลฯ
# Translation languages available:  ภาษาที่รับแปล :

1.ภาษาอังกฤษ English
2.ภาษาเยอรมัน German
3.ภาษาฝรั่งเศส French
4.ภาษาอิตาลี Italian
5. ภาษาสเปน Spanish
6.ภาษาฟินแลนด์ Finnish
7.ภาษาเดนมาร์ก Danish
8. ภาษาโปรตุเกส Portuquese
9. ภาษารัสเซีย Russian
10. ภาษาดัช Dutch 11. ภาษาสวีดิช Swedish
12. ภาษานอร์เวย์ Norwegian
13.ภาษาฮังกาเรียน Hungarian
14.ภาษาโปแลนด์ Polish
15. ภาษาฮิบรู Hibru
16. ภาษาเกาหลี Korean
17.ภาษาจีน Chinese (Simp.&Trad.)
18. ภาษาญี่ปุ่น Japanese
19. ภาษามาเลเซีย Malasian
20.ภาษาอินโดนีเซีย Indonesian 21. ภาษาลาว Lao
22. ภาษาเขมร Cambodian
23. ภาษาพม่า Burmese
24. ภาษาเวียตนาม Vietnamese
25. ภาษาฮินดี Hindi
26. ตากาล็อค Tagalog
27. ภาษาอารบิค Arabic
28. ภาษาฟาร์ซี(เปอร์เซีย) Persian
29. ภาษาอูรดู Uradu
30. ภาษาตุรกี  Turkish
Etc.
Worldwide Translation  By Supatcha
- Translation & Interpretation all Languages
- Legalized by The Ministry of Foreign Affairs and Embassies
- Certified by the specialist judiciary
- Marriage Registration for Foreigners
- Travel Insurance and International Air Ticket Services
- Visa  and Visa Consultation Services
- Attorney-at-law and Notary Public
- International Driving Licence
Document Translation and Counselling Services by Experts
Worldwide Translation provides all types of translation services in more than 30 languages by scholars and translation experts with more than 10 years of experiences in specialized fields of study such as law, medicine, religion, sciences and technology, economics, etc.; as a result, the quality of each type of their translation work has always met the required standard and conveyed the most accurate meanings of the source languages.   Worldwide Translation is well recognized by all embassies, the Ministry of Foreign Affairs, organizations in the public and private sectors; and our legalization services by Court of Justice Experts and Notary public are trusted by general customers, as well as local and overseas organizations.
Worldwide Translation  is pleased to provide the counselling services for all types of translation work, to provide translation quotation services, and to present our outstanding work performances for your consideration.
http://www.worldwidetranslation.net
e-mail : supatcha.wwt@gmail.com
บริษัท เวิลด์ไวด์ทรานสเลชั่นบายสุภัชชา จำกัด
139/5 ถนนวิทยุ (ใกล้สน.ลุมพินี) แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
…………………………………………………………………….
Worldwide Translation by Supatcha Co., Ltd.
139/5 Witthayu Rd.,  (near Lumpini Police Station)
Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330
โทร/Tel : 02-654-3308 /02-654-3309/02-2523533
แฟกซ์ / Fax : 02-654-3309
Mb : 081-648-4859 / 081-7516315สาขาพัฒนาการ
581 ซอยพัฒนาการ 20 แขวงเขตสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร : 02-7178833 / 02-3192554 / ติดต่อคุณฐิตต์ธิตา
แฟกซ์ : 02-3192554
มือถือ   081-7516315 / 080-9951669 /089-8948464
สาขาแจ้งวัฒนะ
25/179 หมู่บ้านสี่ชัยทอง ถนนแจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด
อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120
โทร  / แฟกซ์  02- 5839543 / ติดต่อคุณจำรัส
มือถือ :  081-6484859 / 087-4938515/ 083-9999428
 

------------------------
แปลเอกสาร,ล่าม,แปลทุกภาษา ,ทำวีซ่าทุกประเทศ,รับรองเอกสารโดยกระทรวงการต่างประเทศและสถานทูต,ประทับตราผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม,จดทะเบียนสมรสกับาวต่างชาติ,ตั๋วเครื่องบิน,translation