[ใหม่] ศูนย์รวมความรู้ ศูนย์รวมข่าวเก่า E-book เพื่อการศึกษา

644 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - คนดู 785
รายละเอียด

บริษัท สยามบรรณ จำกัด 
       ผู้ผลิตและจำหน่าย วารสาร"สยามจดหมายเหตุ" บันทึกข่าวสารและเหตุการณ์สำคัญทั่วโลกตามความเป็นจริง
อย่างเที่ยงธรรม เปี่ยมด้วยสาระ บันทึกไว้ตั้งแต่ปีพ.ศ.2519 จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้เป็นประวัติศาสตร์ที่สำคัญของบ้านเมือง
เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า นำไปใช้อ้างอิงได้ทันที
       ปัจจุบัน “สยามจดหมายเหตุ” ได้รับความไว้วางใจจากห้องสมุดของหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน สถาบันการศึกษาชั้นนำ บุคคลสำคัญและนักวิชาการระดับประเทศมากมาย

รายการสินค้า "สยามจดหมายเหตุ"
1. วารสาร"สยามจดหมายเหตุ"
2. สยามจดหมายเหตุออนไลน์ (สามารถค้นหาข่าวย้อนหลัง ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2519 ถึงปัจจุบัน)
3. CD-ROM สยามจดหมายเหตุ
4. CD-ROM สรุปข่าว 28 ปี Version 2.0
5. CD-ROM สยามออลมาแนค 2004
6. CD-ROM สึนามิ 2004
รายการสินค้า ชุดรวมความรู้
1. E-BOOK ที่สุดในโลกพืช
2. E-BOOK ที่สุดในโลกสัตว์
3. E-BOOK ที่สุดในโลกสิ่งก่อสร้าง
4. E-BOOK สารานุกรมกล้วยไม้
5. E-BOOK สมุนไพรเขาหลวง
6. E-BOOK ผู้ก่อตั้งอาณาจักรธุรกิจระดับโลก
7. E-BOOK สุดยอดผู้นำ
8. E-BOOK ศิลปินผู้ยิ่งใหญ่
9. CD-ROM วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
10. CD-ROM ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพฯ
11. CD-ROM เกาะรัตนโกสินทร์
12. CD-ROM วัดโพธิ์และศิลปะจีน
13. CD-ROM สวนสาธารณะยอดนิยม
14. CD-ROM ว่าวไทย
รายการสินค้า ชุด ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1. E-BOOK ภูเขาไฟระเบิด
2. E-BOOK โลกร้อน
3. E-BOOK โคลนและหิมะถล่ม
4. E-BOOK ไฟป่า
5. E-BOOK แผ่นดินไหว
6. E-BOOK วาตภัย
7. E-BOOK อุทกภัย
8. E-BOOK ภัยหนาว
9. E-BOOK ภัยแล้ง
10. E-BOOK สึนามิ
รายการสินค้า ชุด เศรษฐกิจ
1. E-BOOK ข้าว
2. E-BOOK น้ำมัน
3. E-BOOK ยางพารา
4. E-BOOK ผักและผลไม้
5. E-BOOK นมและผลิตภัณฑ์นม
6. E-BOOK รถยนต์
7. E-BOOK ทองคำ
8. E-BOOK เหล็ก
9. E-BOOK อัญมณีและเครื่องประดับ
10. E-BOOK น้ำตาล
รายการสินค้า ชุด วัฒนธรรมและบันเทิง
1. E-BOOK ดนตรี
2. E-BOOK ภาพยนตร์
3. E-BOOK ศิลปะ
4. E-BOOK หนังสือพิมพ์
5. E-BOOK วิทยุ โทรทัศน์
6. E-BOOK การท่องเที่ยว
7. E-BOOK เทศกาล
8. E-BOOK โบราณสถาน - วัตถุ
9. E-BOOK นิทรรศการ
10. E-BOOK รางวัล
รายการสินค้า ชุด สาธารณสุข
1. E-BOOK ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009
2. E-BOOK ไข้เลือดออก
3. E-BOOK ไข้หวัดนก
4. E-BOOK มะเร็ง
5. E-BOOK เอดส์     

                                                                                                                   
ดูรายละเอียดสินค้าได้ที่ http://siamarchives.com/?page_id=110615
หรือต้องการเป็นตัวแทนจำหน่าย ติดต่อได้ที่ บริษัท สยามบรรณ จำกัด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2410-2501-3
หรือ info@siamarchives.com