[ใหม่] รับทำวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ IS รับทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด รับทำ SPSS

643 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - คนดู 1,246
  • รับทำวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ IS รับทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด รับทำ SPSS รูปที่ 1
รายละเอียด
รับทำวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ IS รับทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด รับทำ SPSS รับทำแผนธุรกิจและแผนการตลาด

- รับทำแผนธุรกิจ (Business Plan) และ รับทําแผนการตลาด (Marketing Plan) หรือประเมินความเสี่ยงหรือโอกาสทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และรับปรึกษาทำ TOR และ MOU ระหว่างบริษัทกับบริษัท

- รับทำแผนกลยุทธ์ Five Force Model,STP,SWOT,TOWS,รับทดสอบสินค้าและทดลองผลิตภัณฑ์ ตามระยะเวลาที่กำหนด สำหรับงานนักศึกษา หน่วยงาน และเอกชน

- รับวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับนักบัญชี ผู้บริหาร วิเคราะห์งบดุล กำไรขาดทุน วิเคราะห์หลักทรัพย์ ผลตอบแทนและความเสี่ยง เพื่อความเหมาะสมแก่สถานประกอบการหรือ SME ในการยื่นกู้ธนาคารในและต่างประเทศ

- รับทำและเก็บแบบสอบถาม รับทำวิจัยเชิงสำรวจ วิจัยตลาด รับทํา Focus Group ครบวงจรทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด มีทีมงานเก็บข้อมูล รับทำทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน

ติดต่อ แบงค์ Tel.0831916115 Email: Thesistalk@hotmail.com
ขอบคุณที่ใช้บริการ  http://www.thesistalk.com/