[ใหม่] หลักสูตรการติดตั้งและพัฒนาระบบเครือข่ายด้วย MikroTik Router Level 2

13 สัปดาห์ ที่แล้ว - นนทบุรี - ปากเกร็ด - คนดู 357

4,900 ฿

  • หลักสูตรการติดตั้งและพัฒนาระบบเครือข่ายด้วย MikroTik Router Level 2 รูปที่ 1
  • หลักสูตรการติดตั้งและพัฒนาระบบเครือข่ายด้วย MikroTik Router Level 2 รูปที่ 4
  • หลักสูตรการติดตั้งและพัฒนาระบบเครือข่ายด้วย MikroTik Router Level 2 รูปที่ 5
  • หลักสูตรการติดตั้งและพัฒนาระบบเครือข่ายด้วย MikroTik Router Level 2 รูปที่ 6
  • หลักสูตรการติดตั้งและพัฒนาระบบเครือข่ายด้วย MikroTik Router Level 2 รูปที่ 7
  • หลักสูตรการติดตั้งและพัฒนาระบบเครือข่ายด้วย MikroTik Router Level 2 รูปที่ 8
รายละเอียด
หลักสูตรการติดตั้งและพัฒนาระบบเครือข่ายด้วย MikroTik Router Level 2
(หลักสูตรติดตั้ง Multi LAN, Multi Hotspot, VLAN, VPN และ Routing ด้วย MikroTik Router)

เป็นการติดตั้งและพัฒนาระบบเครือข่ายด้วย Router อัจฉริยะ Mikrotik ที่มีราคาประหยัด มีเสถียรภาพสูง แต่สามารถทำงานต่างๆ ได้เทียบเท่ากับ Firewall, L3 Switch และ Router ราคาแพง เช่น การทำ VPN และ Routing เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายหรือสาขาที่อยู่ห่างไกลเข้าด้วยกัน, การจัดการระบบเครือข่ายให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการสร้าง VLAN, การทำระบบ Internet Hotspot ให้มีความปลอดภัยมากขึ้นด้วยการแยกเครือข่าย WiFi ออกจากเครือข่ายภายใน และกำหนดกฏข้อบังคับการใช้งานที่มีความแตกต่างกันเป็นต้น


รายละเอียดหลักสูตร

1. การทำ Multi LAN และ Multi Hotspot เพื่อแยก Internet Hotspot ที่ให้บริการลูกค้ากับเครือข่ายภายในที่มีข้อมูลสำคัญออกจากกันและกำหนดกฏควบคุมการใช้งานไม่เหมือนกัน

2. การทำ VLAN เพื่อปรับปรุงระบบเครือข่ายให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากขึ้น รวมถึงสามารถลดความยุ่งยากในการจัดการและลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบเครือข่าย

3. การทำ VPN เพื่อเชื่อมโยงระหว่างสาขาต่างๆ ที่อยู่ห่างไกลให้สามารถแลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกันได้และจัดตั้งระบบที่สามารถเข้าใช้งานระบบเครือข่ายได้จากที่ไหนก็ได้ในโลก

4. การทำ Routing เพื่อกำหนดเส้นทางการรับส่งข้อมูลและเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ ให้สามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้ ทำให้ระบบเครือข่ายสามารถทำงานได้รวดเร็วและมีความปลอดภัยมากขึ้น

เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.ez-admin.com  
Mobile : 086-4133928, 082-5674413
Mail : contact@ez-admin.com
สถานที่อบรม :  เลขที่ 47/401 ห้องเลขที่ N007031 อาคารนาริตะ ชั้น 7 หมู่ 3 ถ.ป๊อปปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120