[ใหม่] บริการตรวจวัด CAPACITOR BANK ปรับปรุง POWER FACTOR

32 สัปดาห์ ที่แล้ว - ฉะเชิงเทรา - คนดู 586
รายละเอียด

บริษัท ดับเบิ้ลยูพี ซิสเท็ม จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินการเกี่ยวกับบริการการตรวจวัด วิเคราะห์ ปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า รวมถึงให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาคุณภาพทางไฟฟ้า และมีอุปกรณ์ประหยัดพลังงานสำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงานตามโรงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ชุดCAPACITOR BANK สำหรับปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลัง (Power Factor Correction) , INVERTER , หลอดไฟชนิดต่างๆ แบบLED , บริการติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน และตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าต่างๆ
โทร 083-238 9651 
Email : wp_system@hotmail.com 
Website : http://www.wp-capacitor.com