ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] เมืองไทย สูงวัย ยิ้มยิ้ม ประกันสำหรับผู้สูงอายุตั้งแต่ 50-75 ปี ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เบี้ยไม่แพง สมัครง่ายที่ 084-2180844

301 สัปดาห์ ที่แล้ว - นนทบุรี - คนดู 2,114

โครงการเมืองไทย สูงวัย ยิ้มยิ้ม

 

 

 รายละเอียดเงื่อนไขการรับประกัน

 

-  แบบประกันสำหรับผู้สูงวัย อายุระหว่าง 50-75 ปี

 

- ไม่ต้องตอบปัญหาหรือตรวจสุขภาพใด ๆ

 

- เลือกความคุ้มครองได้ตั้งแต่ 50,000 บาท ถึง 200,000 บาท

 

-  ระยะเวลาเอาประกันภัย ครบอายุ 90 ปี

 

- ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย ครบอายุ 90 ปี

 

-  ส่วนลดพิเศษเมื่อชำระเบี้ยประกันแบบรายปี

 

- ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อโครงการเมืองไทย สูงวัย ยิ้มยิ้ม ได้มากกว่า 1 สัญญา โดยจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมสูงสุดของแบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 ไม่เกิน 200,0002 บาท ต่อผู้เอาประกันภัยแต่ละคน

 

 จุดเด่นของโครงการ 

 

-  เบี้ยประกันภัยแบบสบาย ๆ

-  คุ้มครองการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุสาธารณะ สูงถึง 200%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

-  สบายใจ... กับการรับประกันภัยถึงอายุ 75 ปี คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี

-  สบายใจ.... กับการรับประกันภัยแบบไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่มีคำถามสุขภาพ

- คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ

 

                                                

  •   สอบถามเพิ่มเติมได้ทุกวันที่080-450-9495หรือsuperlife.lerd@gmail.com