ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] เครื่องผลิตออกซิเจนพร้อมชุดพ่นยาราคาถูก

113 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - คนดู 194
รายละเอียด
เครื่องผลิตออกซิเจน Yuyue 3 ลิตร ผลิตภัณฑ์ประเทศจีน
- สามารถปรับอัตราการไหลของออกซิเจน 1-3 ลิตรต่อนาที
- ระดับความดังของเสียงในขณะเครื่องทำงาน 55 dB(A)
- จอภาพ LCD แสดงเวลาการใช้งานของเครื่อง
- น้ำหนักตัวเครื่อง 23.5 กิโลกรัม
- สามารถต่อชุดพ่นยาได้
- ตัวเครื่องรับประกัน 1 ปี
---------------------------------------------------------------------
เครื่องผลิตออกซิเจน Yuyue 7F-5 ลิตร ผลิตภัณฑ์ประเทศจีน
- สามารถปรับอัตราการไหลของออกซิเจน 1-5 ลิตรต่อนาที
-  ระดับความดังของเสียงในขณะเครื่องทำงาน 60 dB(A)
- จอภาพ LCD แสดงเวลาการใช้งานของเครื่อง
- น้ำหนักตัวเครื่อง 26 กิโลกรัม
- สามารถต่อชุดพ่นยาได้
- ตัวเครื่องรับประกัน 1 ปี
---------------------------------------------------------------------
เครื่องผลิตออกซิเจน Yuyue 7F-8 ลิตร ผลิตภัณฑ์ประเทศจีน
- สามารถปรับอัตราการไหลของออกซิเจน 1-8 ลิตรต่อนาที
- ระดับความดังของเสียงในขณะเครื่องทำงาน 50 dB(A)
- จอภาพ LCD แสดงเวลาการใช้งานของเครื่อง
- น้ำหนักตัวเครื่อง 27.5 กิโลกรัม
- สามารถต่อชุดพ่นยาได้
- ตัวเครื่องรับประกัน 1 ปี
---------------------------------------------------------------------
เครื่องผลิตออกซิเจน Nuvo lite 5 ลิตร ผลิตภัณฑ์ประเทศสหรัฐอเมริกา
- สามารถปรับอัตราการไหลของออกซิเจนได้ ไม่น้อยกว่า 0.125 ถึง 5 ลิตร
- มีไส้กรองกำจัดความชื้นและแบคทีเรียติดตั้งอยู่ภายในเครื่อง 
- ระดับความดังของเสียงในขณะเครื่องทำงาน 40 dB(A)
- น้ำหนักตัวเครื่อง 13.6 กิโลกรัม
- สามารถต่อชุดพ่นยาได้
- ตัวเครื่องรับประกัน 1 ปี
---------------------------------------------------------------------
เครื่องผลิตออกซิเจน Nuvo 8 ลิตร ผลิตภัณฑ์ประเทศสหรัฐอเมริกา
- สามารถปรับอัตราการไหลของออกซิเจนได้ในช่วง 2-8 ลิตร/นาที 
- มีไส้กรองกำจัดความชื้นและแบคทีเรียติดตั้งอยู่ภายในเครื่อง
- มีระบบความปลอดภัย โดยจะมีสัญญาณเตือนเมื่อแรงดันในระบบสูงหรือต่ำกว่าปกติ,ระบบไฟฟ้าหรือการทำงานของเครื่องขัดข้อง
- น้ำหนักตัวเครื่อง 26 กิโลกรัม
- สามารถต่อชุดพ่นยาได้
- ตัวเครื่องรับประกัน 1 ปี