ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] software License Plate Recognition

282 สัปดาห์ ที่แล้ว - บุรีรัมย์ - คนดู 76
ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ (License Plate Recognition)  ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพื่อเพิ่มความสะดวกให้หน่วยงานที่ต้องมีการรักษาความปลอดภัย ในการเข้าออกในสถานที่ต่างๆ โดยแปลงข้อมูลภาพให้เป็นข้อมูลตัวอักษร

จากนั้นก็จะสามารถค้นหาข้อมูลจากป้ายทะเบียนได้ และยังสามารถทำการ Blacklist หรือเฝ้าระวังทะเบียนที่ต้องสงสัยได้ และมีระบบตั้งเตือนเมื่อทะเบียนรถที่ถูกป้อนเข้าไปยังระบบ สนใจติดต่อ www.sat-innovation.com


http://sat-innovation.com
http://sat-innovation.com/license.php