ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] IJ XJ96 ทัวร์ ญี่ปุ่น Beautiful Hokkaido ทัวร์ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ โซอุนเคียว ฟูราโน่ บิเอะ 6 วัน 4 คืน บิน XJ ทัวร์ ญี่ปุ่น

7 สัปดาห์ ที่แล้ว - นนทบุรี - บางบัวทอง - คนดู 433

32,888 ฿

  • IJ XJ96 ทัวร์ ญี่ปุ่น Beautiful Hokkaido ทัวร์ฮอกไกโด ซัปโปโร  โอตารุ  โซอุนเคียว ฟูราโน่ บิเอะ 6 วัน 4 คืน บิน XJ รูปที่ 1
  • IJ XJ96 ทัวร์ ญี่ปุ่น Beautiful Hokkaido ทัวร์ฮอกไกโด ซัปโปโร  โอตารุ  โซอุนเคียว ฟูราโน่ บิเอะ 6 วัน 4 คืน บิน XJ รูปที่ 7
รายละเอียด
ทัวร์ ญี่ปุ่น

Beautiful Hokkaido ทัวร์ฮอกไกโด
6วัน 4คืน
ซัปโปโร โอตารุ โซอุนเคียว ฟูราโน่ บิเอะ
ซัปโปโร ตึกทำเนียบรัฐบาล สวนโอโดริ หอนาฬิกา โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ โซอุนเคียวออนเซ็น ฟูราโน่ โทมิตะฟาร์ม ทุ่งลาเวนเดอร์ ฟาร์มชิกิไซโนะโอกะ เมืองบิเอะ Patchwork road บ่อน้ำสีฟ้า โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงงานเครื่องแก้วโอตารุ มิตซุย เอ้าท์เล็ท ช้อปปิ้งซูซูกิโนะและทานุกิโคจิ ตลาดปลาโจไก อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยฟรีเดย์ 1 วัน

พักโซอุนเคียว ออนเซ็น 1 คืน อาซาฮิคาว่า 1 คืน ซัปโปโร 2 คืน
แช่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด พร้อม BBQ เบียร์ ไวน์ ไม่อั้น+บุฟเฟ่ต์เมล่อน

บินตรงสู่ชิโตเสะสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) เครื่องลำใหญ่

น้ำหนักกระเป๋า 20 KG บริการอาหารร้อนเสิร์ฟพร้อมน้ำดื่มบนเครื่อง

วันเดินทาง

29 พ.ค. – 3 มิ.ย. 61 35,888 9,500 34

30 พ.ค. – 4 มิ.ย. 61 34,888 9,500 34

5 – 10 มิ.ย. 61 34,888 9,500 34

6 – 11 มิ.ย. 61 32,888 9,500 34

12 – 17 มิ.ย. 61 34,888 9,500 34

13 – 18 มิ.ย. 61 32,888 9,500 34

19 – 24 มิ.ย. 61 34,888 9,500 34

20 – 25 มิ.ย. 61 33,888 9,500 34

26 มิ.ย. – 1 ก.ค. 61 35,888 9,500 34

27 มิ.ย. – 2 ก.ค. 61 34,888 9,500 34

3 – 8 ก.ค. 61 38,888 9,500 34

4 – 9 ก.ค. 61 36,888 9,500 34

10 – 15 ก.ค. 61 39,888 9,500 34

11 – 16 ก.ค. 61 39,888 9,500 34

17 – 22 ก.ค. 61 39,888 9,500 34

18 – 23 ก.ค. 61 39,888 9,500 34

24 – 29 ก.ค. 61 39,888 9,500 34

25 – 30 ก.ค. 61 39,888 9,500 34

31 ก.ค. – 5 ส.ค. 61 39,888 9,500 34

1 – 6 ส.ค. 61 35,888 9,500 34

8 – 13 ส.ค. 61 39,888 9,500 34

14 – 19 ส.ค. 61 36,888 9,500 34

15 – 20 ส.ค. 61 35,888 9,500 34

21 – 26 ส.ค. 61 36,888 9,500 34

22 – 27 ส.ค. 61 35,888 9,500 34

28 ส.ค. – 2ก.ย. 61 36,888 9,500 34

29 ส.ค. – 3 ก.ย. 61 34,888 9,500 34

4 – 9 ก.ย. 61 35,888 9,500 34

5 – 10 ก.ย. 61 35,888 9,500 34

11 – 16 ก.ย. 61 35,888 9,500 34

12 – 17 ก.ย. 61 33,888 9,500 34

18 – 23 ก.ย. 61 35,888 9,500 34

19 – 24 ก.ย. 61 34,888 9,500 34

25 – 30 ก.ย. 61 35,888 9,500 34

26 ก.ย. – 1 ต.ค.61 34,888 9,500 34

ราคาเด็กอายุไม่เกิน2 ปี(Infant) 7,000 บาท

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินนิวชิโตเสะ - ซัปโปโร – ตึกทำเนียบรัฐบาล – สวนโอโดริ - หอนาฬิกา - โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ - ร้าน Alexander ดิวตี้ฟรี – โซอุนเคียว ออนเซ็น ä กลางวัน,เย็น
วันที่สาม โซอุนเคียว – ฟูราโน่ - โทมิตะฟาร์ม ทุ่งลาเวนเดอร์ - ฟาร์มชิกิไซโนะ โอกะ - เมืองบิเอะ –Patchwork road - บ่อน้ำสีฟ้า Blue Pond - อาซาฮิคาว่า ä อาหารเช้า,กลางวัน
วันที่สี่ โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานเครื่องแก้วโอตารุ - มิตซุย เอ้าท์เล็ท ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ ä อาหารเช้า,กลางวัน ,เย็น (บุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด +BBQ เครื่องดื่ม เบียร์ ไวน์)
วันที่ห้า ตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกด์บริการพาไปชม) หรือท่านสามารถอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย ä อาหารเช้า
วันที่หก ซัปโปโร - สนามบินชิโตะเซะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง ä เช้า


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่........

https://fa.lnwfile.com/_/fa/_raw/ju/v2/wl.pdf

สายด่วน: 092-903 1997 / 063-146 6745 / 092-698-4494
IDLINE: 0929031997 / 0631466745 / 0926984494
https://www.facebook.com/alldestination
E-mail: alldestination@gmail.com
http://www.alldestinationtour.com