ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] IJ TR94 ทัวร์ ญี่ปุ่น Tokyo Winter Love โตเกียว ฟูจิสกี ฟรีเดย์ 5 วัน 3 คืน บิน TR ทัวร์ ญี่ปุ่น

1 วัน ที่แล้ว - นนทบุรี - บางบัวทอง - คนดู 399

22,555 ฿

  • IJ TR94 ทัวร์ ญี่ปุ่น Tokyo Winter Love โตเกียว ฟูจิสกี ฟรีเดย์ 5 วัน 3 คืน บิน TR รูปที่ 1
  • IJ TR94 ทัวร์ ญี่ปุ่น Tokyo Winter Love โตเกียว ฟูจิสกี ฟรีเดย์ 5 วัน 3 คืน บิน TR รูปที่ 7
รายละเอียด
ทัวร์ ญี่ปุ่น

Tokyo Winter Love โตเกียว ฟูจิสกี ฟรีเดย์ 5วัน 3คืน
üแช่ออนเซ็น üบุฟเฟ่ต์ BBQ+ขาปูยักษ์ üFREE WIFI ON BUS
สุดคุ้ม!!!เริ่ม24,900 บาท พักฟูจิออนเซ็น 1คืน นาริตะ 2คืน

Hilight โปรแกรม
นาริตะ วัดนาริตะ โตเกียว วัดอาซากุสะ หุ่นกันดั้ม โอไดบะ ฟูจิออนเซ็น

ลานสกีฟูจิเท็น ทะเลสาบคาวากูจิโกะ

พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ชินจูกุ นาริตะ อิสระฟรีเดย์1วันหรือเลือกเที่ยวดิสนีย์แลนด์

เดินทางโดยสายการบิน SCOOT AIRLINES (TR) บินสู่โตเกียว(สนามบินนาริตะ)
เครื่องลำใหญ่ B787-8 DREAM LINER ทันสมัยสุดๆ น้ำหนักกระเป๋าไป-กลับ 20 KG

วันเดินทาง
2-6 ธันวาคม 22,555 7,500 34
6-10 ธันวาคม 22,555 7,500 34
9-13 ธันวาคม 22,555 7,500 34
13-17 ธันวาคม 22,555 7,500 34
16-20ธันวาคม 22,555 7,500 34
20-24 ธันวาคม 25,900 7,500 34
27 – 31 ธันวาคม 27,900 7,500 34

*Infant 7,000 บาท (*อายุไม่เกิน 2 ปี)

วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินนาริตะ - วัดนาริตะ - โตเกียว – วัดอาซากุสะ - โอไดบะ กันดั้ม Unicorn – ออนเซ็น ä อาหารเที่ยง (บุฟเฟ่ต์ BBQ YAKINIKU ), เย็น(บุฟเฟ่ต์ขาปู)
วันที่สาม คาวากูจิโกะ – ลานสกีฟูจิเท็นหรือโอชิโนะฮัคไก – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว – ชินจูกุ –นาริตะ ä อาหารเช้า,เที่ยง
วันที่สี่ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ ซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์
(บัตรราคา 2,700 บาท) ä อาหาร เช้า
วันที่ห้า สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง ä อาหาร เช้า

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่........

http://www.alldestinationtour.com/product/1694/ij-tr94-%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99-tokyo-winter-love-%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7-%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B5-%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%8C-5-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99-3-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99-%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99-tr

สายด่วน: 092-903 1997 / 063-146 6745 / 092-698-4494
IDLINE: 0929031997 / 0631466745 / 0926984494
https://www.facebook.com/alldestination
E-mail: alldestination@gmail.com
http://www.alldestinationtour.com