ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[มือสอง] ผลงานพุทธศิลป์ อ.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ ภาพ: พระพิฆเนศ เสด็จบาดาล * ราคา 150,000 บาท

308 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - คนดู 57

150,000 ฿

  • ผลงานพุทธศิลป์ อ.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ ภาพ: พระพิฆเนศ เสด็จบาดาล * ราคา 150,000 บาท รูปที่ 1
  • ผลงานพุทธศิลป์ อ.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ ภาพ: พระพิฆเนศ เสด็จบาดาล * ราคา 150,000 บาท รูปที่ 3
  • ผลงานพุทธศิลป์ อ.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ ภาพ: พระพิฆเนศ เสด็จบาดาล * ราคา 150,000 บาท รูปที่ 4
  • ผลงานพุทธศิลป์ อ.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ ภาพ: พระพิฆเนศ เสด็จบาดาล * ราคา 150,000 บาท รูปที่ 5
  • ผลงานพุทธศิลป์ อ.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ ภาพ: พระพิฆเนศ เสด็จบาดาล * ราคา 150,000 บาท รูปที่ 6
รายละเอียด

พุทธศิลปิน อ.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์
(ผู้ปลุกเร้าศิลปินแนวประเพณี)

ในยุคสมัยที่คนไทยเราถูกครอบงำและมอมเมาด้วยวัตถุ กลายเป็นยุควัตถุนิยมตามความต้องการของต่างชาติ และนักธุรกิจที่ต้องการกำไรจากสินค้าที่เขาผลิต เราลืมความเป็นพุทธศาสนิกชนไปเสียสิ้น ลืมหลักการใช้ชีวิตตามหลักพุทธศาสนา หันมาเสพและเป็นทาสของสินค้าที่เกินความจำเป็นของความเป็นมนุษย์ ตั้งหน้าตั้งตาหารายได้ เพื่อมาจับจ่ายสิ่งฟุ่มเฟือยตามค่านิยมที่คิดว่าดี ทำให้มนุษย์ต้องเหน็ดเหนื่อยในการแก่งแย่งหารายได้ ต้องช่วงชิง อิจฉาริษยา และกลั่นแกล้ง โดยใช้วิธีสกปรกนานาประการ แต่ศิลปินบางคนคิดว่าพุทธศิลป์จะช่วยเตือนสติ และโน้มน้าวให้มนุษย์หยุดคิด หยุดพิจารณาด้วยสติปัญญาอันมีติดตัวมาทุกผู้ทุกนาม นอกจากนั้นยังได้เสพความงามอันสงบร่มเย็นในจิตใจ ต่างจากความร้อนทุรนทุรายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ อาจารย์สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ พุทธศิลปินคนนี้เป็นผู้ศรัทธาในพุทธศาสนามาตั้งแต่ยังอายุน้อยๆ ปฏิบัติธรรมมานาน และหวังจะนำเอาความร่มเย็นของพระพุทธศาสนา มาดับเพลิงกิเลสเหล่านั้นบ้างไม่มากก็น้อย

แนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน
สังคมยุคปัจจุบัน มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา กระแสวัฒนธรรมตะวันตกที่หลั่งไหลเข้ามา ทำให้ผู้คนในซีกโลกตะวันออก มีวิถีชีวิตที่ต่างไปจากเดิม โดยเฉพาะในด้านศิลปวัฒนธรรม ดังเช่นจารีตประเพณีที่งดงามของไทย ที่มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนา นับวันกลับพบเห็นได้น้อยลง สังคมสมัยใหม่เป็นสังคมที่วุ่นวาย เร่งเร้า รุนแรงตามกระแสทุนนิยม ผมต้องการนำเสนอ เผยแพร่ผลงานศิลปะ ซึ่งเป็นสื่อภาษาอย่างหนึ่งแก่ผู้ชม อีกทั้งยังเป็นการสานต่อลมหายใจของศิลปะไทย ให้ยังคงอยู่อย่างสง่างาม และพัฒนาไปสู่ศิลปะไทยร่วมสมัย โดยสอดแทรกหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นแบบอย่างอันดีแก่เยาวชนต่อไป

----------------------------------------------------------------------------
ผลงานชิ้นจาก: นิทรรศการศิลปกรรมเดี่ยว ครั้งที่ ๕ : Solo Exhibition V
ณ ห้องนิทรรศการชั้น ๑ หอศิลป์จามจุรี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ
ระหว่างวันที่ ๑๗ กันยายน - ๕ ตุลาคม ๒๕๕๒

ภาพ : พระพิฆเนศ เสด็จบาดาล
Title: Ganesha Under the deep sea
Medium: Acrylic on Canvas
Style: Thai Directive Art [Image of Heavenly Realm]
Size: 70 x 90 cm.
Date of Creation: 2009

*ราคา 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท)

วีดีโอเพิ่มเติม: http://suwatart.blogspot.com/

พระพิฆเนศวร (ภาษาสันสกฤต : คเณศ) หรือ พระพิฆเนศ หรือ พระพิฆเณศ หรือ พระวิฆเณศวร หรือ พระพิฆเณศ หรือ พระคเณศ หรือ คณปติ เป็นเทพในศาสนาพราหมณ์ นับถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความรู้ เป็นผู้มีปัญญาเป็นเลิศ ปราดเปรื่องในศิลปวิทยาทุกแขนง เป็นหัวหน้านำคณะข้ามความขัดข้อง (ผู้เป็นใหญ่เหนือความขัดข้อง)

สนใจติดต่อ
ศิริพงศ์ ผการัตน์สกุล
โทร 089-1411002