[ใหม่] ตรวจแก้ไขงานวิจัย & วิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษโดย อ. วิชิต

593 สัปดาห์ ที่แล้ว - กรุงเทพมหานคร - คนดู 570

100 ฿

  • ตรวจแก้ไขงานวิจัย & วิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษโดย อ. วิชิต รูปที่ 1
  • ตรวจแก้ไขงานวิจัย & วิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษโดย อ. วิชิต รูปที่ 2
  • ตรวจแก้ไขงานวิจัย & วิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษโดย อ. วิชิต รูปที่ 3
  • ตรวจแก้ไขงานวิจัย & วิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษโดย อ. วิชิต รูปที่ 4
รายละเอียด

ตรวจงานเขียนภาษาอังกฤษ:

บริการอ่านและตรวจแก้ไขงานเขียน (Paper) วิทยานิพนธ์ (Thesis/Dissertation) และอื่น ๆ ที่เป็นภาษาอังกฤษ ค่าบริการเริ่มต้นที่ 100 บาท/หน้า

ดูตัวอย่างงานที่เคยตรวจได้ที่ www.VWork4U.com หรือติดต่อ vichit@vwork4u.com หรือค้นหาอาจารย์ที่ www.facebook.com/ajarnVICHIT หรือโทรมาได้ที่ 089 103 1331 หรือ 0 2184 6160

 

Paper Review & Revision Service:

We also have the paper review and revision service for those who need this kind of help with their term papers, theses/dissertations, and so forth.  The service fee starts from THB 100/page. 

Visit our website at www.VWork4U.com or email us at vichit@vwork4u.com or find AJARN at www.facebook.com/ajarnVICHIT. You can call us at 089 103 1331 or 0 2184 6160.