ลงตำแหน่งพิเศษ S1

[ใหม่] แพคเกจทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน(เขื่อนรัชชประภา)2 วัน 1 คืน + ถ้ำปะการัง

233 สัปดาห์ ที่แล้ว - สุราษฎร์ธานี - คนดู 120
รายละเอียด
แพคเกจทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน(เขื่อนรัชชประภา) 2 วัน 1 คืน + ล่องเรือชมกุ้ยหลิน + ถ้ำปะการัง ราคาเริ่มตันที่ 1,590 บาทต่อคน
เขื่อนเชี่ยวหลานหรือเขื่อนรัชชประภา มีทัศนียภาพที่งดงามมาก จนได้รับฉายาว่า "กุ้ยหลินเมืองไทย"เพราะมีภูมิประเทศโดยทั่วไป
เป็นภูเขาหินปูนที่สูงลาดชัน ล้อมรอบไปด้วยพื้นน้ำที่กว้างใหญ่ พิกัดเด่นอยุ่ที่ "เขาสามเกลอ"
ถ้ำปะการัง เป็นถ้ำที่อยู่ด้านในทะเลใน 500 ไร่ นักท่องเที่ยวต้องลงเรือที่จุดลงเรือ เพื่อเดินเท้าไปตามเส้นทางเดินป่า 1 กม. เพื่อลงแพยนต์
ไปชมความงามของถ้ำปะการัง สาเหตุที่เรียกว่า "ถ้ำปะการัง" เพราะภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม คล้ายกับปะการังในทะเล
สภาพภายในถ้ำสมบูรณ์และสะอาด 
รายละเอียดแพคเกจ มีดังนี้
กิจกรรม วันที่ 1 - 10.00 น. ลงเรือที่ท่าเรือเทศบาล เพื่อเดินทางไปยังแพที่พัก
                    - ระหว่างทางชมวิวทิวทัศน์ของเขื่อน
                    - เดินทางถึงแพที่พัก จัดเก็บสัมภาระ แล้วเตรียมตัวเดินทางไปยังถ้ำปะการัง
                    - เดินทางไปยังถ้ำปะการัง ลงเรือ ณ จุดลงเรือ เดินเท้าไปตามเส็นทางเดินป่า 1 กม. แล้วลงแพยนต์เพื่อไปชมความของถ้ำ
                    - เดินทางกลับ เพื่อไปชมความงามของ "กุ้ยหลินเมืองไทย"
                    - เดินทางกลับแพทีพัก รับประทานอาหารเที่ยง 
                    - พักผ่อนตามอัธยาศัย 
                    - เล่นน้ำ พายเรือคายัค ให้อาหารปลา ชมวิวทิวทัศน์หน้าแพที่พัก
                    - รับประทานอาหารเย็น 
                    - พักผ่อนตามอัธยาศัย
          วันที 2 - รับประทานอาหารเช้า 
                    - เดินทางกลับสู่ท่าเรือเทศบาล
10คนขึ้นไป ราคาคนละ 1,590 บาท
5-9 คน ราคาคนละ 1,890 บาท
4 คน ราคาคนละ 2,190 บาท 
3 คน ราคาคนละ 2,490 บาท 
2 คน ราคาคนละ 2,690 บาท

ราคานี้รวม ที่พัก 1 คืน + อาหาร 3 มื้อ + ค่าเรือนำเที่ยวเหมาลำ ไป-กลับแพที่พักกับท่าเรือ + ค่าเรือเหมาลำไป-กลับแพที่พักกับถ้ำปะการัง
             + ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.เที่ยวเชี่ยวหลาน.com
สนใจติดต่อ คุณอุ๊ 093-5984498